Svorka

Om oss

Om Svorka

Svorka er et energiselskap på Indre Nordmøre med egne datterselskaper for produksjon av strøm, bredbånds- og TV-løsninger, samt el-installasjon. Selskapets hovedkontor ligger i Surnadal på Nordmøre og har ca. 70 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 200 millioner kroner.

Svorka er en bedrift i stadig utvikling. Vi er opptatt av å endre oss i takt med samfunnet, på en måte som kommer både våre eiere, ansatte og ikke minst kundene til gode.

Selskapet er veldrevet, og kan vise til solid økonomi og en stabil kundemasse. Leveringssikkerheten er høy, og både bygg og anlegg er i god stand. Samtidig er selskapet en konkurransedyktig strømleverandør både i lokalt marked og på landsbasis.

Svorka har stabile og lojale ansatte som samlet sett representerer høy kompetanse innen dagens virksomhetsområder. Og uansett hva vi jobber med er det å sette kunden i fokus viktig.

Vi tar et aktivt samfunnsansvar, og vårt overskudd går direkte tilbake til lokalsamfunnet i form av skatter, arbeidsplasser, utbytte og lokal støtte til lag og foreninger.

Svorka ønsker å være her for deg, både i dag og i fremtiden. Derfor vil vi fortsette å utvikle oss også i årene som kommer. Til alles beste.

1U2K0853