Svorka

Sponsing

Sponsing

 

 

 

 

 

 

 

 

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i Rindal, Surnadal og Halsa. For oss er det viktig å ta et aktivt samfunnsansvar, og gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

Sponsormidlene deles ut årlig med søknadsfrist 15. mars og 15. oktober. Vi mener at det er viktig å støtte aktiviteter som kan trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og vi vil derfor prioritere lag og organisasjoner som vektlegger aktiviteter for denne målgruppen. I tillegg vil aktiviteter for eldre bli prioritert. Foreninger og lag som blir innvilget støtte, vil bli kontaktet av oss etter at tildeling er gjennomført.

Retningslinjer for støtte

Alle forespørsler om støtte skal sendes oss skriftlig (via søknadsskjema på vår hjemmeside eller pr. epost). I søknaden skal det fremkomme hvem som søker støtte til hvilket formål, kontaktperson, kontaktinformasjon og eventuelt konto for utbetaling.

Alle søkere må beskrive hvilke gjenytelser Svorka får.

Kravene er:

 • Bruk av Svorkas logo på: arena, bekledning, utstyr, materiell og/eller kjøretøy.
 • Sende Svorka minimum 2 høyoppløselige, digitale foto til fri bruk.
  Foto må vise aktivitetene med synlig Svorka-logo.
  Foto sendes senest ved sesongslutt eller ved endt arrangement.
 • Omtale på hjemmesider og sosiale medier.

Andre kriterier som tillegges betydning:

 • Fribilletter, opptredener/arrangement, trening/instruksjoner for ansatte, kunder etc.
 • Mediedekning som profilerer Svorka.

For større prosjekt vil vi kunne kreve en sluttrapport. Søknader om støtte til konkrete prosjekter skal dokumenteres med budsjett, tegninger/planer og evt. bilder.

Hva støttes?

 • Lag og foreninger i Svorka sitt nettområde (Surnadal, Rindal og Halsa) som på frivillig basis aktiviserer og gleder andre, spesielt barn/ungdom og eldre.
 • Aktiviteter for elever i barne- og ungdomsskolene relatert til våre fagområder.
 • Arrangement i regionen som favner et bredt publikum.
 • Anlegg som gagner hele regionen.

Unntaksvis kan også enkeltutøvere støttes.

Følgende kriterier må da være oppfylt

Utøveren skal:

 • Representere lokal klubb/lag/forening fra Svorkas eierkommuner.
 • Øvrig lokal tilhørighet kan i særskilte tilfeller oppfylle kravet.
 • Være fylt 16 år (minimumsalder videregående/junior).
 • Ha konkrete resultatmål og ambisjoner om å nå Norges-/Europa- /Verdenstoppen i sin aktivitet, og beskrive hvordan dette er tenkt nådd.
 • Tilby profilering og gjenytelser for Svorka.
 • Skrive en velbegrunnet søknad til Svorka om sponsorstøtte.

Svorka sin strategi er «å gi litt til mange i stedet for mye til få».

Du kan søke om inntil kr 10.000,- til prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet.

 • Årlige rammer fastsettes i budsjettet.
 • Ansvarlig for sponsorarbeid: Salgs- og markedssjef.
 • Tildelinger over kr 20.000 gjøres i samråd med adm. dir. eller ledergruppen.
 • Tildelinger over kr 75.000 legges fram for styret for orientering og/eller vedtak.

Tildelt støtte i 2019

 • Bæverdalen pistolklubb
 • Bæverfjord IL
 • Bæverfjord grendalag
 • Bøfjorden historielag
 • Dans deg glad
 • Elvanessetdagene i Bøfjorden 
 • Give me 5 (5-klassen sitt kulturprosjekt)
 • Grytå velforening
 • Halsa demensforening
 • Halsa Frivilligsentral
 • Halsa IL
 • Halsa pensjonistforening
 • Halsa skytterlag
 • Halsa Taekwon Doe klubb
 • Indre Nordmøre senioruniversiet
 • Midtigrenda velforening
 • NMK Halsa
 • Nordmøre parkinsonforeninig
 • Norsk Vandrefestival
 • Pårørendeforeninga for Surnadal sjukeheim
 • Pårørendeforeningen for utviklingshemmede i Surnadal
 • Refleksvester 1. klasse
 • Rindal IL
 • Rindal jeger og fiskeforening
 • Rindal pensjonistlag
 • Rindal seniordans
 • Rindal skytterlag
 • Rindal sportsskyttere
 • Rørvatnet vel
 • Sagene hockeyklubb
 • Sangkoret Tormod
 • Skeisnebba velforening
 • Storprosjektet 10-klasse
 • Surnadal demensforening og helselag
 • Surnadal Flysimulatorklubb
 • Surnadal folkeakademi
 • Surnadal fotoklubb
 • Surnadal Golfklubb
 • Surnadal helsesportlag
 • Surnadal HLF (hørselshemmede)
 • Surnadal IL Allidrett
 • Surnadal Motocrossklubb
 • Surnadal NTN Taekwon-do klubb
 • Surnadal pensjonistlag
 • Surnadal Røde Kors
 • Surnadal Taekwon-Do klubb
 • Surnadalsrussen 2019 – Russerevy
 • Svarraberje teaterlag
 • Søya IL
 • Todalen sanitetsforening
 • Tordenskjold songlag
 • Trollheimen klivarlag
 • Valsøyfjord Pensjonistforening
 • Venner av Skulstuå
 • Vårsøg 4H
 • Vårsøglauget
 • Øverbygdrevyens barneteater
 • Øvre Surnadal skytterlag

Tildelt støtte i 2018

 • Angråmyra skytterbane
 • Betna IL
 • Bæverdalen skytterlag
 • Bæverfjord IL
 • Bøfjord IL
 • Bøfjorden grendahus
 • Bøfjorden Småbåtforening
 • Fjærlia Velforening
 • Gløna Vel
 • Grindvegen Vel, Rindal
 • Halsa Ballklubb
 • Halsa bygdekvinnelag
 • Halsa demensforening
 • Halsa Frivilligsentral
 • Halsa Historielag
 • Halsa IL
 • Halsa JFF
 • Halsa Penjonistforening
 • Halsa skytterlag
 • Halsa TKD-klubb
 • Halsa Utvikling
 • Halsakoret
 • Hestholmen Retrofestival
 • Historielaget Surnadalsøra vel
 • Indre Nordmøre Senioruniversitet 
 • Jul på Nordmøre
 • Kreativt forum Surnadal
 • Meldal fotballhall
 • NMK Halsa
 • NMK Surnadal og Rindal
 • Nordmøre Parkinsonforening
 • Norsk Laksefestival
 • Norsk Motorklubb, Halsa
 • Norsk Vandrefestival
 • Omfløddøran Beachvolly
 • Orkdal IL
 • Orkdal Travklubb
 • Orkla FK
 • Orkla IL – personlig sponsor
 • Refleksvester 1. klasse
 • Rena IL (slalombakke/hoppbakke)
 • Rindal IL
 • Rindal jeger og fiskeforening
 • Rindal LAN
 • Rindal Røde Kors
 • Rindal Seniordans
 • Rindal skytterlag
 • Rindal sportsskyttere
 • Sagatun forsamlingshus
 • Sagene hockeyklubb
 • Skogsletta Grendalag
 • Start 4H Todalen
 • Storprosjektet 10-klasse
 • Surnadal Alpinsenter
 • Surnadal bygdeungdomslag
 • Surnadal flysimulatorklubb
 • Surnadal Golfklubb
 • Surnadal IL
 • Surnadal JFF
 • Surnadal Motocrossklubb
 • Surnadal NTN Taekwon-do klubb
 • Surnadal og Rindal Revmatikerforening
 • Surnadal Pensjonistforening
 • Surnadal RC-klubb
 • Surnadal Røde Kors
 • Surnadal Skytterlag
 • Surnadal Småbåtforening
 • Surnadal travklubb
 • Surnadalsrussen
 • Surnadalsøra velforening / historielag
 • Søya IL
 • Todalen IL
 • Todalen Sanitetsforening
 • Torshall BA
 • Toåa tursti
 • Trollheimen Ride- og Kjørelag
 • Trollheimen Sykkelklubb
 • Valsøyfjord A-lag
 • Valsøyfjord pensjonistforening
 • Valsøyfjord skytterlag
 • Vårsøglauget
 • Øramartnan
 • Øverbøgdrevyens barneteater
 • Øvre Surnadal IL

Tildelt støtte i 2017

 • Angråmyra skytterbane
 • Berit Mogstad
 • Betna IL
 • Bæverdalen skytterlag
 • Bøfjord IL
 • Bøfjorden Grendahus
 • Bøfjorden Småbåtforening
 • Fjellvang samfunnshus
 • Fosskonserten
 • Hallvard Løfald
 • Halsa Historielag
 • Halsa IL
 • Halsa pensjonistforening
 • Indre Nordmøre Senioruniversitet
 • Lars Hol Moholt
 • Meldal fotballhall
 • Norsk Laksefestival
 • Norsk Vandrefestival
 • Omfløddøran Beachvolley
 • Refleksvester 1. klasse
 • Rindal IL
 • Rindal LAN
 • Sangkoret Tormod
 • Skogsletta
 • Storprosjektet 10-klasse
 • Surnadal Alpinsenter
 • Surnadal Folkeakademi
 • Surnadal Golfklubb
 • Surnadal IL
 • Surnadal JFF
 • Surnadal Motocrossklubb
 • Surnadal NTN Taekwon-do klubb
 • Surnadal Røde Kors
 • Surnadalsrussen
 • Surnadal Skolekorps
 • Surnadal Småbåtforening
 • Surnadal Tae Kwon-do klubb
 • Søya IL
 • Todalen IL
 • Todalen 4H
 • Tonje Fuglås Kvendbø
 • Torshall BA
 • Trollheimen Ride- og Kjørelag
 • Valsøyfjord A-lag
 • Valsøyfjord pensjonistforening
 • Vebjørn Trønsdal Bævre / Orkla FK
 • Vårsøglauget
 • Øramartnan
 • Øvre Surnadal IL
 • Øvre Surnadal skytterlag
 • Øye og Ranes sokn

Tildelt støtte i 2016 

 • Angråmyra skytterbane
 • Berit Mogstad
 • Betna IL
 • Bæverdalen skytterlag
 • Bøfjorden IL
 • Bøfjorden Småbåtforening
 • Dykkeklubb i Surnadal
 • Energikampen
 • Folkeakademiet Surnadal
 • Fosskonserten
 • Fredagskaffeen
 • Give me 5 (5-klassen sitt kulturprosjekt)
 • Halsa Bygdekvinnelag
 • Halsa demensforening
 • Halsa frivilligsentral
 • Halsa IL
 • Halsa skytterlag
 • Halsahallen
 • Halvard Løfald
 • Idrettens festaften
 • Kvanne grendalag
 • Lars Hol Moholdt
 • NBU landsstevne 2016
 • Nordmøre parkinsonforening
 • Norgescup i randonee (Kårvatn)
 • Norsk Laksefestival
 • Norsk Vandrefestival
 • Prosjekt Emilie
 • Refleksvester 1. klasse
 • Rindal frivillighetssentral
 • Rindal IL
 • Rindal LAN
 • Rindal pensjonistlag
 • Rindal skytterlag
 • Rørvatnet vel
 • Skogsletta
 • Surnadal Alpinsenter
 • Surnadal Fritidsklubb
 • Surnadal Golfklubb
 • Surnadal IL
 • Surnadal JFF
 • Surnadal konseptutvikling SKUV
 • Surnadal Motocrossklubb
 • Surnadal NTN Taekwon-do klubb
 • Surnadal pensjonistforening stavgang
 • Surnadal Røde Kors
 • Surnadal Røde Kors
 • Surnadal Skytterlag
 • Surnadal Småbåtforening
 • Surndalsrussen 2016 (revy)
 • Søya IL
 • Tonje Fuglås Kvendbø
 • Torshall BA
 • Trollheimen Ride- og Kjørelag
 • Trollheimen Sykkelklubb
 • Valsøyfjord A-lag
 • Valsøyfjord bygdekvinnelag
 • Valsøyfjord IL
 • Valsøyfjord pensjonistforening
 • Valsøyfjord skytterlag
 • Vandrefestivalen
 • Villa Viungen (Frivilligheten i Halsa)
 • Vårsøglauget
 • Øvre Surnadal IL
 • Øvre Surnadal skytterlag

Søknadsskjema for sponsormidler

Send oss din søknad i dag!