Viktig informasjon om eFaktura

15. desember 2021
efaktura-symbol
Forsinket fakturering pga omlegging av efakturaløsningen.

Forsinket fakturering av strøm for november og bredbånd for desember

På grunn av at Nets (leverandør av elektroniske betalingsløsninger) har lagt over efakturaløsningen til ny versjon, har vi ikke kunnet fakturere, våre strømkunder for november og våre bredbåndskunder for desember, før nå.

Fakturene blir produsert og utsendt i løpet av uke-50.

Nets har tidligere varslet om at denne endringen først skulle komme i mai 2022. Men har, uten nærmere varsel, foretatt endringen allerede nå.  Den største endringen dette innebærer er at eFaktura nå vil gå til juridisk eier av kundeforholdet fremover.

Dette medfører at i tilfeller der f.eks. samboer til kunde, eller annen mottaker som «annen betaler» har opprettet eFakturaavtale, ikke vil lenger vil motta eFaktueraen. Fakturaene vil i disse tilfelle bli sendt til juridisk kunde.

Vår leverandør kundesystem er allerede i gang med å utvikle en løsning som gjør at vi kan overstyre eFaktura til epostfaktura. Planen er å få til en slik løsning så raskt som mulig.  Dersom det ønskes eFaktura i et annet navn enn juridisk kunde, vil vi måtte gjøre et kundebytte for å få til dette, da eFakturaavtaler fremover kun går til juridisk eier.

Da det ikke er mulig å sortere ut for oss hvem som eventuelt har annen mottaker av efaktura enn juridisk eier, har vi ikke hatt muligheten til å varsle om denne endringen på forhånd.