Vi blir ofte spurt om kostnadsbildet og prosessen med å bygge ut bredbåndstjenester.

12. oktober 2021
DSC_3296
Fiberlegging er en stor prosess. Her ved rørlegging i grøft.

Vi bygger samfunnskritiske tjenester som bidrar til utvikling og velferd i Midt-Norge. 
Svorka har investert store summer over flere år for å nå ut til områder hvor fiber ikke ville blitt kommersielt bygd ut på lang tid. Nettopp derfor er vi i dag en av Surnadals største arbeidsplasser. 

Mann med verneutstyr står ved siden av to kabeltromler på en veg. Gravemaskin i bakgrunnnen har fullført grøfting.
Utbygging av fiber krever planlegging og samarbeid med kommune og grunneiere.

Dette setter Svorka i stand til å kjøpe lokale tjenester og produkter for mellom 40-50 millioner kroner i året.  
Disse tjenestene og produktene opprettholder og utvikler andre lokale arbeidsplasser og gir innbyggerne mulighet til å bo og jobbe her.

Hvordan er prosessen ved utbygging av fiber?

Å bygge ut bygder og grender har en stor kostnad pr kunde i forhold til tett befolkede byer.
Vårt hovednettverk består av til dels store komplekse utbygginger og involverer mange ansatte over like mange fagområder. Mye skjer før fiberkabelen er lagt inn til huset ditt og du endelig kan koble deg på nettverket.
Et antall geografiske utfordringer er analysert, planlagt og gjennomført. Forsering av myrer, bekker, elver, sjøarealer, fjell og et stort antall søknader til kommuner om veigjennomføring og andre inngrep som ofte er søknadspliktige.

  • Grunneieravtaler er inngått, noen store, noen mindre- alle viktige.
  • Til nå har vi utført ca en million meter gravearbeid.
  • Over en million meter rør og fiberkabler er lagt i grunnen, luftspenn eller sjøkabler.
  • Bredbåndsmontører har besøkt 12.000 hjem, minst èn gang.
  • Kundeservice svarer på spørsmål om wifi-problemer, fiberutbygging, fakturainformasjon, tekniske utfordringer, og noen hjelper til og med kunden videre hvis du skulle trenge andre tjenester til hjemmet ditt som rørlegger eller elektriker.

Tjenesten er i stadig teknologisk utvikling

  • Vi oppdaterer kontinuerlig teknisk utstyr vi gir til våre kunder. Prisen på varer vi kjøper har økt betraktelig på grunn av pandemien, spesielt teknisk utstyr som ikke produseres i Norge.
  • I år har vi fått ny leverandør både på modem, router og mesh som skal komme kundene til gode og sikre at utviklingen som skjer teknologisk vil være tilgjengelig for alle.
  • Per i dag sender vi stort sett montører kostnadsfritt til våre kunder for feilsøking og feilretting. Det er en vurdering vi gjør kontinuerlig, og er noe vi tilbyr som skiller oss fra våre konkurrenter.
  • Vi er svært konkurransedyktig på pris i våre områder. Dette er vi stolte av å få til i konkurranse mot mange store aktører. Dette er vi stolte av å kunne tilby i et konkurranseutsatt marked.

Vi ønsker å fortsette utbygging av tjenestene våre til nye områder for å bygge et selskap som er robust for våre eiere- og for våre kunder.

Vi bor i grender og bygder. Det vil vi fortsette med, og vi er til for å gjøre dette mulig for flere for fremtiden ved å sette samfunnet vårt i stand til å jobbe, samhandle, bygge velferd og utvikling her vi virker og bor.
Teknisk utstyr i kum ved sjøen
Inntakspunkt for for fiber via sjøkabel.