Månedens spons: Vårsøghelga – en kulturhelg i Surnadal

6. mai 2019
Vårsøghelga
Vårsøghelga 2019 arrangeres 24.-26. mai.Foto: Vårsøghelga

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i Surnadal, Rindal og Halsa. For oss er det viktig å ta et aktivt samfunnsansvar, og gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Vi er stolte sponsorer, og vil derfor presentere et lag eller en forening som mottar støtte fra oss hver måned. I mai ønsker vi å ta en nærmere titt på Vårsøghelga; en årlig kulturell opplevelse i Surnadal.

Vårsøghelga 2019

Vårsøghelga 2019 går av stabelen 24.- 26. mai. I år som tidligere år, tilbys et bredt og utsøkt utvalg av flinke artister. I tillegg til mange lokale aktører står blant annet Øyvind Elgenes på scenen i løpet av helga.

Hele programmet og alt om arrangementet finner du her.

Vårsøghelga

Vårsøghelga har blitt arrangert i Surnadal siden 1995, med kunstnerisk leder Henning Sommerro i spissen. I begrepet Vårsøg ligger det et driv etter å sanse og skape, og ellers mye av det positive som kan assosieres med våren som årstid. Som våren hvert år gir nytt liv fra gamle vekster, har Vårsøghelga et ønske om at den skal være både nyskapende og tradisjonsbærende. Hans Hyldbakk skrev diktet Vårsøg i 1945, og Henning Sommerro la melodi til det i 1971. Vårsøghelga ønsker å gi publikum unike kunst- og kulturopplevelser med innhold og form som ellers kan væra sjelden kost på Nordvestlandet.

Vårsøghelgas målesetninger:

  • Ta vare på og utvikle lokale musikk- og kulturtradisjoner, stimulere til nyskaping og brei aktivitet.
  • Tilføre «nye» opplevelser (ikke ferdigkjøpte) og gi nye impulser i møte med kunst og kulturarrangement.
  • Styrke den lokale identiteten knytt til kultur og språk (dialekt, nynorsk, morsmål)
  • Vektlegge samarbeid mellom lokale og tilreisende utøvere, amatører og profesjonelle.
  • Gi barn og unge som eldre gode kulturopplevelser.

Laget Vårsøg

Laget Vårsøg ble stiftet i 1999 og er organisasjonen som hvert år arrangerer Vårsøghelga. Laget består av et styre, daglig leder Gerd Ingrid Kvendset og kunstnerisk leder Henning Sommerro.

Laget arbeider for et økt kulturtilbud i kommunen, ved å arbeide fram et årlig kulturarrangement av høy kunstnerisk kvalitet med basis i lokalsamfunnet, den lokale kulturhistoria og med stor publikumsappell lokalt, regionalt og nasjonalt.

Svorka, som stolt sponsor, ønsker Vårsøghelga lykke til med arrangementet.