Varmepumpen som aircondition

28. mai 2019
Aircondition
Bruk varmepumpen som aircondition for å oppnå et behagelig og svalt innemiljø på varme sommerdager.

På de varmeste sommerdagene er det behagelig å kunne kjøle seg ned, men løsningen trenger ikke være langt unna. De fleste nye varmepumper kan fungere som aircondition med enkle grep.

Aircondition i sommervarmen

Man reverserer prosessen slik at det avgis nedkjølt luft fra innedelen. Dette gjøres enkelt ved å sette varmepumpen i kjølemodus ved hjelp av fjernkontrollen. Hvis man velger å ha varmepumpen i automodus vil den varme når det er varmebehov og levere kaldluft når det er kjølebehov.

Etterspørselen etter aircondition har økt. Spesielt gjelder dette i nyere hus som er godt isolert og som fort blir varme på sommeren. I tillegg har folk flest blitt mer vant til kjøling etter utenlandsreiser til varmere strøk hvor aircondition blir flittig brukt.

Varmepumpen bruker lite strøm når den går som aircondition. Årsaken er at det som regel er relativt liten temperaturforskjell man ønsker å oppnå. For eksempel vil man senke temperaturen fra 30 °C til 23 °C.  Siden temperaturen som oftest skal senkes med få grader og at behovet i Norge som regel er over korte perioder, er det marginalt med elektrisitet som brukes for å holde en behagelig, kjølig innetemperatur også når det er varmt.

Les mer om Toshiba varmepumper på våre hjemmesider her.

Modeller og priser finner du her 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende varmepumpeprat. Tlf: 97 91 22 22 eller epost: kunde@svorka.no