Varmepumpe i nordisk vinterklima

8. oktober 2019
Varmepumpe i nordisk vinterklima
Teknologien har gått fremover, og de aller fleste nye varmepumper tåler fint temperaturer ned til -25.

Det kan være utfordrende å være varmepumpe om vinteren, men i løpet av de siste årene har luft-til-luftvarmepumper blitt stadig bedre til å takle det. Det er likevel lurt å holde et øye med utedelen i kulda.

Snø, is, kald vind og lave temperaturer – vinteren kan være tøff for noen hver. For noen år siden kunne den fort være for tøff for luft-til-luft-varmepumpene vi hadde her til lands. Når kulda virkelig satte inn – og man trengte pumpen som mest – var beskjeden at det var best å slå den av, fordi den ikke taklet kulden.

Varmepumpe i nordisk klima

Nå har teknologien gått fremover, og de aller fleste nye varmepumper tåler fint temperaturer ned til -25. Effektiviteten går noe ned når det er som kaldest, men det er fortsatt energi å hente i slik vinterluft, og de modellene som dominerer markedet i dag, som er toppmodeller beregnet for nordisk klima, trenger man ikke å skru av selv i sprengkulde.

Ikke sett varmepumpen på auto

Luft-til-luft-varmepumper har som regel en funksjon som heter ”auto”. Denne funksjonen bør du ikke bruke når det er kaldt ute. Hvis du stiller varmepumpen på «auto» samtidig som du for eksempel fyrer i stua, kan du risikere at pumpens kjølefunksjon starter opp. Det er anbefalt at du aktivt velger enten oppvarming eller kjøling for å sikre korrekt bruk og virkemåte.

Faktisk bør varmepumpen ha jevn temperatur døgnet rundt fordi besparelsen vil være ingen eller minimal ved å senke temperaturen. I tillegg kan det bli større slitasje på varmepumpen ved å heve temperaturen to ganger om dagen. Når det er ekstra kaldt kan det imidlertid være lurt av hensyn til støy og naboer å senke pumpens aktivitet om natten.

Viktig med riktig installasjon

Dersom du har problemer med utedelen av varmepumpen vinterstid kan det være tegn på at det er feil ved installasjonen. Når temperaturen varierer litt over og litt under null legger det seg is på lamellene på varmpumpen, men det skal ikke være noe problem siden varmepumpen med jevne mellomrom automatisk gjennomfører avriming. Vannet som da dannes skal renne ned og vekk.

Dersom varmepumpen er plassert for nær bakken kan det bygge seg opp en issvull på undersiden som kan bygge seg opp i pumpen og skape problemer. Men da er det altså ikke noe feil med pumpen, bare med plasseringen av den.

Utedelen bør plasseres minst en halvmeter opp fra bakken. Det er også viktig at vannet som produseres ved avriming dreneres bort fra husets grunnmur, og ikke trekker inn i den. Det kan vært fornuftig å legge et plastdekke eller lignende under utedelen og inntil veggen, for å unngå at vann fra avrimingen trekker inn i grunnmuren. Utdedelen bør heller ikke være satt opp rett ved inngangsdøren, for da risikerer man å skli på isen som oppstår når vann fra utedelen fryser til is.

Sertifiserte montører

Har du en varmepumpe fra 2013 eller nyere skal imidlertid verken snø eller is være noe problem. Fra 2013 ble det nemlig krav om at alle installatører skulle være f-gass sertifisert, og det ble slutt på at mer eller mindre ufaglærte installatører, og fingernemme huseiere, installerte varmepumper. Kravet om sertifisering av installatører har gjort at det er langt færre reklamasjoner enn tidligere. Bransjen har blitt mer profesjonell og dette har kommet kunden til gode.

Snø

Dersom det ofte pakker seg snø rundt pumpen tyder det også på feilplassering. Utedelen bør ikke festes på så værutsatte områder. Er den likevel plassert slik kan et varmepumpehus beskytte utedelen, men det må settes opp riktig. Bygges det for tett rundt varmepumpen blir lufttilførselen redusert og varmepumpen vil dermed avgi mindre varme. Et tak, som beskytter pumpen men fortsatt gir god lufttilgang kan være en god mellomløsning.

Levetid

En luft-til-luft-varmepumpe har en forventet levetid på 12-15 år. De kan også vare lengre. For å få lang levetid på pumpen kan det være fornuftig å ha service på den med jevne mellomrom, omtrent som med bilen.

En serviceavtale som sørger for service hvert annet eller hvert tredje år vil være en fornuftig investering for å få lang levetid på varmepumpen. Men bortsett fra jevnlig service er det lite eller ingenting man i dag trenger å gjøre og passe på med pumpen, bortsett fra å støvsuge innedelen med jevne mellomrom.

Service på luft-til-luft-varmepumper koster rundt 2 000 kroner. En luft-til-luftvaremepumpe med installasjon koster for et bolighus mellom 15 000 og 30 000 kroner. Det er varmepumper i 900 000 boliger i Norge i dag, og tallet er trolig oppadgående i takt med utfasingen av fossil oppvarming. 

Toshiba varmepumpe fra Svorka

Svorka, som autorisert forhandler av varmepumper, tilbyr energieffektive varmepumper fra Toshiba. I samarbeid med Comfort Surnadal tilbyr vi også service på din varepumpe. Ta gjerne kontakt med oss eller Comfort Surnadal direkte om du ønsker å bestiller service, eller du har spørsmål angående varmepumpen din.

Betal ned varmepumpe over strømregningen

Hos oss kan også få finansiert varmepumpen ved nedbetaling over strømregningen, dersom du ønsker det. Er du ikke strømkunde hos oss, kan du bestille her.

Bestille varmepumpe?

Ring tlf. 97 91 22 22 eller send en e-post til kunde@svorka.no.

Les mer om våre varmepumpemodeller her.