Tilskudd til fiberutbygging av bredbåndstjenester i Rindal og Rennebu

3. januar 2020
A6597702
Fiberutbygging nær degRør for fiber på gresset ved gravemaskin. Klar for graving.

Bredbånd og TV i Rindal og Rennebu

Som en del av Full BREDDE-prosjektene i Trøndelag, hvor det gis offentlig tilskudd til utbygging av bredbånd hvor det ellers ikke vil skje kommersielt, er det nå fattet vedtak om tilskudd til fiberutbygging til 60 husstander i Rennebu og 37 husstander i Rindal kommune. Svorka vant anbudet og planlegger nå fiberutbygging innen 31.12.2020.
Området omfatter også en del hytter og fritidsboliger som ikke dekkes av tilskuddsordningen, men som kan bygges ut etter utbyggers eget ønske.
Området skal bygges ut med fiberbredbånd (FTTH).

Så snart du er koblet opp til fiber vil du være klar til å ta i bruk morgendagens kommunikasjonsløsning i ditt hjem.

Les mer og hold deg oppdatert på utbyggingen på vår informasjonsside her.