Ta vare på varmepumpen din

13. mai 2019
Service på varmpeumpen
For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service hvert 2. år. Foto: Toshiba

I tillegg til jevnlig eget vedlikehold, anbefaler vi å få utført service på varmepumpen din.

Vedlikehold av varmepumpen

For å oppnå lengst mulig levetid og yte maksimalt, er det viktig at man jevnlig utfører vedlikehold. 

NB! Før du setter i gang med vedlikeholdet, må du først ta sikringen eller trekke ut kontakten til varmepumpen.

Detaljert veiledning til vedlikehold finner du her

Service på varmepumpen

En helt ny Toshiba varmepumpe trenger i utgangspunktet ikke service de første 5 årene. Men for å sikre optimal drift og besparelse anbefaler vi allikevel at det utføres service hvert 2. år.
Sammen med ditt eget jevnlige vedlikehold, gir service en forlenget levetid på varmepumpen.

Bestill service

Service kan du enten bestille vi Svorka, eller direkte fra vår mangeårige samarbeidspartner Comfort /Surnadal varme og sanitær. Du kan også inngå en egen serviceavtale med Comfort, der de tar kontakt med deg med to års mellomrom.

Toshiba varmpumper

Selv om en varmepumpe normalt har lang levetid, varer heller ikke denne evig. Visse tegn gir indikasjon på at du bør vurdere å bytte ut den gamle varmepumpen.

Det kan være på tide å ringe en autorisert forhandler for hjelp til utskifting hvis:

  • Din varmepumpe er mer enn 12-15 år gammel
  • Varmepumpen trenger hyppige reparasjoner
  • Dine energikostnader for oppvarming øker
  • Varmepumpen lager unormal lyd

Fordeler med ny varmepumpe

Mye har skjedd siden den første varmepumpen ble lansert. Toshiba har utviklet mye av teknologien som i dag brukes i varmepumper verden over, og fordelene med ny varmepumpe er flere:

  • Mer effektiv
  • Mer stillegående
  • Kraftigere varmeeffekt
  • Bedre luftsirkulasjon
  • Bedre filterteknologi
  • Økt brukervennlighet

Få tilbud på en ny varmepumpe

Svorka er autorisert forhandler av Toshiba, og kan hjelpe deg gjennom hele prosessen: fra befaring, valg av produkt, demontering og installasjon, til eventuelle spørsmål du måtte ha i etterkant.

Ta kontakt med oss, så har du snart en ny Toshiba varmepumpe til en fordelaktig pris.

Her finner du Toshibas utvalg av luft/luft varmepumper