Ta vare på det du har

27. mai 2019
Ta vare på det du har
Det å ta vare på tingene våre, kan gi en dypere glede. Ikke bare sparer vi penger, vi bidrar også til mindre klimautslipp, søppel, og forurensning.

Det kan være gøy å shoppe, men det å ta vare på det du har, kan gi en dypere glede. Ikke bare sparer vi penger, vi bidrar også til mindre klimautslipp, søppel, og forurensning.

Det materielle forbruket vårt medfører store ressurs- og miljøbelastninger. Den gode nyheten er at du ved å ta vare på det du har istedenfor å kjøpe nytt, på en enkel og morsom måte kan redusere miljøpåvirkningen fra eget forbruk.

Ved å ta vare på det du har istedenfor å kjøpe nytt bidrar du til:

Redusert press på verdens landarealer

Enten det er på grunn av utvinning av mineraler til bruk i elektroniske komponenter eller dyrking av bomullsplanter som ender opp som klesplagg, så krever det store landarealer å opprettholde produksjonen av de ulike varene. Ved å forlenge levetiden til det du allerede har istedenfor å kjøpe nytt, bidrar du til redusert press på verdens landarealer gjennom redusert etterspørsel etter nye varer.

Mindre forurensning

Mange av leddene som inngår i produksjonen av ulike varer er forbundet med forurensende utslipp til vann, luft og jord. Slike biprodukter fra produksjonsprosessen kan forårsake store miljøødeleggelser.

Lavere energiforbruk

Mye energi går med til å holde produksjonen av varer i gang. Fra uttak av naturressursene, til selve produksjonsprosessen samt transport av varer til butikkhyllene.

Redusert vannforbruk

Mange varer produseres gjennom produksjonsprosesser som krever store mengder vann, for eksempel bomull. I tillegg til at produksjonen av bomull krever mye vann så foregår store deler av verdens bomullsproduksjon i områder hvor vann allerede er en knapp ressurs.

Redusert press på verdens ikke-fornybare naturressurser

Ikke alle naturressurser er fornybare. Mineraler er et eksempel på en slik ikke-fornybar ressurs. Ulike mineraler er viktige bestanddeler i blant annet elektroniske komponenter. Økt forbruk av elektroniske artikler har ført til økt etterspørsel etter disse begrensede naturressursene.

Lavere klimagassutslipp

Tingene våre har som regel vært på lange reiser før de når butikkhyllene. Transport av varer står for betydelige klimagassutslipp. I tillegg er fremstillingen av råstoffene og selve produksjonsprosessene knyttet til klimagassutslipp fordi dette ofte er energikrevende prosesser.

Mindre avfall

Ved å ta vare på det du har istedenfor å kaste det, reduserer du avfallsmengden din. Men avfallsmengden knyttet til et produkt utgjør mer enn bare selve produktet i det det skal kastes. Produksjonen av varer er også knyttet til produksjonen av avfall i form av restprodukter fra produksjonsprosessene. I tillegg er de fleste produkter godt emballert, noe som gir enda mer avfall.

Det å kjøpe nye ting er ofte billig i kroner og øre, men selv de billigste varer er dyre når det kommer til miljøbelastning. Ved å ta vare på det du har bidrar du positivt til miljøet, samtidig som du kan forlenge levetiden til noe du er glad i og lære deg noe nytt og nyttig som du kan lære videre.

Naturvernforbundet har en egne hjemmeside, der du kan finne mange nytte tips og råd.

Kilde: www.tavarepadetduhar.no