Vinnere av Svorkas jubileumspott 2017

20. desember 2017
Vinnere av Svorkas jubileumspott
Vinnere av Svorkas jubileumspott er kåret. Vi gratulerer!

Hvem ble vinnere av Svorkas jubileumspott? I 2017 fyller Svorka hele 30 år, og i den forbindelse fikk utvalgte lag og organisasjoner i Surnadal, Rindal og Halsa en ekstra hyggelig julegave. Svorka delte nemlig ut en egen jubileumspott til tre heldige vinnere den 20. desember.

Vinnere av Svorkas jubileumspott 2017

I løpet av 2017 mottok Svorka nærmere 120 søknader om tildeling av sponsormidler, og alle disse ble vurdert ved tildelingen av årets ekstraordinære jubileumspott på kr 30.000,-.

Vinnere av Svorkas jubileumspott ble:

Valsøyfjord IL – BMX-bane

Valsøyfjord IL består i dag av ca. 200 medlemmer hvor de fleste er barn og unge, og idrettslaget driver pr. i dag med en rekke allsidige aktiviteter som fotball, friidrett, allidrett, ski, turorientering, paintball, sandvolleyball, knøttetrim og sykkel. Valsøyfjord IL jobber for å være en god bidragsyter for trivsel og aktiviteter i kommunen og drives ved dugnadsarbeid. Et av de nyeste tiltakene som Valsøyfjord IL står bak er opparbeidelse av BMX-bane ved Fossdalen Stadion. En BMX-bane er en bane for BMX-syklister, med doseringer, hindringer og store hopp. En BMX-sykkel er utformet for å gi rytteren optimal kontroll og størst mulig fart gjennom kurver og over hopp og hindringer. Den er derfor enkel og lett, men må samtidig være stabil og stødig og kunne tåle røff behandling. Anlegget ved Fossdalen Stadion vil være åpent for alle som ønsker litt ekstra fart og spenning.

«Drømmesång»

«Drømmesång» er en musikalsk barne- og ungdomsoppsetning med barn og unge i alderen 6-18 år, med Svanhild Husby som primus motor og drivkraft. Høsten 2017 var det oppstart for prosjektet, hvor aktørene selv har fått være med på hele prosessen, fra idé til skriving, instruksjon, regi på dans osv. Noen av barna vil danse, andre synge eller spille skuespill, og det vil være både scenearbeidere og sminkører i aksjon. En slik oppsetning har mange positive sider; de unge får bruke fantasien, de får utfordre mange sider av seg selv, de bygger selvtillit, og skaper et sterkt samhold seg imellom. «Drømmesång» vil settes opp på Surnadal Kulturhus i mars 2018, og vi ønsker Svanhild Husby og resten av ensemblet lykke til med det videre arbeidet inn mot premieren.

Rindal Vel – Området ved Igltjønna

Rindal Vel har lange tradisjoner, og ble etablert allerede i 1961. I dag har Rindal Vel ansvar for anlegget ved Igltjønna i Rindal, som er en yndet samlingsplass både sommer og vinter. Om sommeren brukes badeplassen, hvor det er opparbeidet blant annet egen utegrill, sandvolleyballbane og store gressarealer med tilhørende kiosk. Anlegget er til fri benyttelse for de som bruker området, og drives og vedlikeholdes på dugnadsbasis. Igltjønna ligger i et fint natur- og friluftsområde midt i sentrum i Rindal. Området har integrert turløype som er tilpasset alle typer brukere. Rindal Helsetun har fått opparbeidet egen tilførselsvei inn til anlegget og det er eget handicaptoalett, samt at anlegget har universell utforming. Rindal Vel har også et nært og godt samarbeid med Rindal Skimusem, som gir begge positive ringvirkninger. Midlene fra Svorkas jubileumspott skal brukes til videreutvikling av det flotte området ved Igltjønna.

Nyheter fra Rindal Vel finner du her.

Svorka delte onsdag ut en ekstra førjulsgave til Elmer Talgø i Rindal Vel, Marianne Brattøy i Valsøyfjord idrettslag og Svanhild Husby i prosjektet Drømmesång.

Svorka – en viktig sponsor lokalt

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i Surnadal, Rindal og Halsa. – For oss er det viktig å vise at vi tar et aktivt samfunnsansvar, og at vi gir noe tilbake til lokalsamfunnet, sier salgs- og markedssjef Janne Rangnes. Sponsormidlene deles ut to ganger årlig, med søknadsfrister 15. mars og 15. oktober. Ved utdelingene blir aktiviteter som kan trygge oppvekstvilkår for barn og unge prioritert.

Hvordan søke om sponsormidler for 2018?

Ønsker ditt lag eller forening å søke om sponsormidler for 2018? Send inn en velbegrunnet søknad med beskrivelse av tiltakets formål og økonomi via våre hjemmesider, og dere vil bli vurdert ved neste tildeling.

SØK HER 

Søkere må ha tilhørighet i Surnadal, Rindal eller Halsa.
For øvrige retningslinjer, se våre hjemmesider.