Svorka utbetaler MNOK 11 i utbytte

26. mai 2021
Halvard Fjeldvær
Svorka utbetaler 11 millioner til eierne.

Konsernsjef i Svorka, Halvard Fjeldvær, sier at selskapet er stolte over å bidra med MNOK 11 i utbytte til eierne Surnadal, Rindal og Heim kommuner i tillegg til Møre og Romsdal Fylke.

-Vi ønsker å takke kundene våre for at vi sammen skaper samfunnsnyttige midler som kommer lokalsamfunnet til gode.

Det er ikke bare utbytte Svorka bidrar med lokalt. Svorka er kanskje den største investoren på Indre Nordmøre. Vi investerer i underkant av MNOK 100 per år. Gjennom våre investeringer skaper Svorka sine ansatte verdier for lokalsamfunnet og våre eiere. I et normalår kjøper vi varer og tjenester fra næringslivet i nærområdet for MNOK 40 – 50, og vi bidrar med lokale sponsormidler på inntil MNOK 1 per år. Svorka har også blitt et selskap som sysselsetter nærmere 100 personer med ansatte og innleie.

På tross av lave strømpriser leverte Svorka tidenes resultat i 2020 med MNOK 40,2 før skatt, og et årsresultat på MNOK 31,4. Halvard Fjeldvær sier bakgrunnen for resultatet er at Svorka har styrket seg på flere områder de siste årene. Vi har vokst betydelig i antall kunder og geografisk utstrekning. I starten av 2021 passerte vi 11.000 kunder på bredbånd, og totalt har vi nærmere 15.000 unike kunder. Det betyr at vi snart har doblet kundeporteføljen på de siste sju årene.

Svorka er et selskap som er en viktig driver for vekst og utvikling i vår region. Vi jobber med et ambisiøst utviklingsprogram med mål om å skape hverdagsflyt i det moderne teknologiske hjem. Dette innebærer blant annet at Svorka skal levere moderne tjenester og lokal service, som tåler sammenligning med de største.

Fjorårets resultat er et viktig steg på veien.