Svorka TRIPPEL – strømforsikring med trippelgaranti

23. juni 2018
Svorka TRIPPEL
Svorka TRIPPEL- strømforsikring med trippelgaranti. En tryggere hverdag.

Nyhet fra Svorka!

Strømforsikringen med trippelgaranti, Svorka TRIPPEL, gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Strømforsikring med trippelgaranti koster kun kr 1,50 pr. dag, og dekker både strømforbruk og nettleie. Bestill nå, og du får første måned gratis!

Svorka TRIPPEL, strømforsikring med trippelgaranti.

Ingen regning fra oss hvis du blir sykemeldt

Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp pr. måned er kr. 5.000,-.

Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig

Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp pr. måned er kr. 5.000,-.

Ingen egenandel hvis lynet slår ned

Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4.000,-

Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:

  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2
  • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikringen gjelder forsikredes hovedmåler

Forsikringsvilkår

Ønsker du ikke forsikringen kan du når som helst avbestille denne ved å ta kontakt med oss.

Skademelding:

Sykemelding
Arbeidsledig
Egenandel

Du kan også levere skademelding ved å ringe tlf. 815 70 014 (tastevalg 3 «allianse everk»). 

Kundeservice

Har du andre spørsmål om vår trippelforsikring, Svorka TRIPPEL, ring kundeservice på tlf. 97 91 22 22 eller send en epost til kunde@svorka.no.

Bestill Svorka TRIPPEL

[ninja_forms id=227]

Kampanjen varer fra 10. april til 05. mai.