Svorka som lærebedrift

23. februar 2018
Svorka som lærebedrift
Svorka har et viktig ansvar som lærebedrift.

Norge trenger flere fagarbeidere. Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Kanskje fordi mange bedrifter ikke ser verdien av lærlinger? Eller er redde for at det å bli lærebedrift innebærer for stort ansvar og for mye arbeid? Svorka er godkjent lærebedrift, og tar jevnlig inn lærlinger, hovedsakelig som energimontører. Vi ser helt klart nytten av å ta inn lærlinger, og vil fortsette med dette også i fremtiden.

Svorka godkjent lærebedrift

Svorka mener det er et samfunnsansvar å ta inn lærlinger, samtidig som det tilfører oss fersk kunnskap og friske øyne. Vi har i svært mange år hatt en eller flere lærlinger i opplæring, og er bevisst vår rolle som viktig lærebedrift i vår region. De aller fleste av våre lærlinger har vært i lære som energimontører, men vi har også hatt lærling som IKT-medarbeider.  Vi er også åpne for å ta inn lærlinger i andre relevante retninger.

Vi har tradisjon for å gi våre lærlinger en så variert og lærerik hverdag som mulig. De blir inkludert i vår bedrift på lik linje med alle andre ansatte, og de blir daglig fulgt opp og ivaretatt av ansvarlig kontaktperson. Våre lærlinger deltar i det daglige arbeidet med aktuelt fagpersonell, og får samtidig øvd seg på de oppgaver de har behov for å lære med tanke på en endelig fagprøve.

Lærlinger under utdanning i Svorka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har for tiden to lærlinger i energimontørfaget på Svorka, og den sist ansatte lærlingen er 20 år gamle Einar Sæterbø. Einar, som kommer rett fra skolebenken, forteller at han ble svært glad for å få seg lærlingeplass hos Svorka. Videre sier han at han allerede har fått et veldig godt inntrykk av Svorka, og at han har store forventninger om å lære mye av de andre montørene i løpet av læretiden. Det er vi også helt overbevist om at han vil.

Hva er en lærling

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. 

Les mer om fagbrev og svennebrev

Det er også mulig å gå i lære som lærekandidat eller ta praksisbrev. Lærekandidater avlegger ikke svenne- eller fagprøver, men får et kompetansebevis

Hvilke fag du kan ta som lærling?

Rundt 180 programområder fører til fagbrev eller svennebrev. Disse kalles lærefag.

Liste over alle lærefag

Finne læreplass

Det første du bør gjøre er å registrere en søknad om læreplasswww.vigo.no. Som hovedregel må du registrere søknaden innen 1. mars det året du ønsker å starte som lærling. Søker du på særskilte vilkår er fristen 1. februar.

Er du for sent ute? Sjekk med fagopplæringskontor der du bor om de kan hjelpe deg.

Etter å ha registrert søknad må du finne en godkjent lærebedrift der du kan gjennomføre læretiden. Dette kan du gjøre på egenhånd ved å kontakte lærebedrifter der du ønsker å være lærling, eller du kan ta kontakt med fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få hjelp. Fagopplæringskontorene formidler læreplasser via vigo.no. Der registrerer fylkeskommunen deg som søker, og sender liste med opplysninger om deg til aktuelle lærebedrifter. Kontoret har oversikt over godkjente læreplasser i ditt område.

Hvordan lærebedrifter rekrutterer lærlinger er delvis opp til den enkelte bedrift å bestemme. Noen krever at du sender dem (eller et opplæringskontor de er tilknyttet) en søknad med CV først, og kaller deg inn til intervju dersom de finner deg interessant. Andre ganger kan det holde med en telefonsamtale. Uansett, har du funnet en bedrift som tilbyr deg en læreplass så skal dere tegne en lærekontrakt. 

Tips

Les mer om hva lærlingeordningen er:

Lærling

Vi har behov for godt kvalifiserte folk også i årene fremover, og håper at du som står på trappene til å velge videregående utdanning ser på Svorka som en interessant mulighet for å få lærlingeplass.