Svorka inngår nytt samarbeid om lokal kraftutbygging

12. januar 2023
Pressemøte

Nå i januar starter utbyggingen av tre nye lokale kraftverk, Setergrytå i Øvre Surnadal og Øvre og Nedre Skorilla i Heim. Kraftverkene er ventet å koste 154 millioner kroner, og vil til sammen kunne produsere nok strøm til 1200 husstander i et helt år.

 

– Norge trenger mer kraft skal vi klare å gjennomføre det grønne skiftet, og Svorka ønsker å ta en posisjon i vår region for utbygging av mer fornybar kraft. Vi starter nå utbyggingen av tre kraftverk, og samarbeidet med Småkraft muliggjør flere kraftutbygginger de neste årene, sier Halvard Fjeldvær, konsernsjef i Svorka.

 

Nytt selskap Svorka Småkraft

Utbyggingen er det Svorka Småkraft som står bak, et nytt selskap med Svorka og Småkraft som eiere, med henholdsvis 35 % og 65 % eierandel. Bakgrunnen for det nye samarbeidet er at Svorka ønsker å satse mer på kraftverksbygging og kraftproduksjon i regionen vår.

–Småkraft er et selskap i betydelig vekst, og har over 200 småkraftverk i porteføljen i dag. Med vår kompetanse på bygging av småkraftverk og Svorka sin kompetanse på drifting av kraftverk, har vi tro på at Svorka Småkraft AS skal få en betydelig lokal posisjon for kraftutbygging, forteller Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft. 

 

Lokal verdiskaping

Kraftverkene vil også bidra til lokal verdiskaping ved at deler av inntektene går tilbake til grunneierne. For kraftverkene benyttes en modell hvor lokale grunneiere beholder fallrettighetene og Svorka Småkraft leier retten til å utnytte fallet. Gjennom denne modellen samarbeider Svorka Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden.

 

Byggestart i januar

Utbyggingen av Setergryta settes i gang tidlig i januar, tett fulgt av Skorilla mot slutten av måneden, og kraftverka skal være driftsklare april 2024 og november 2023.

Svorka blir etter ferdigstillelsen selv ansvarlig for vedlikeholdet og driften av kraftverka, mens selve oppføringen er det Njord Vannkraft som står for. 

 

Informasjonsmøter for interesserte

I forbindelse med byggestart vil det bli arrangert informasjonsmøter i både Surnadal og Heim for grunneiere, lokalbefolkning og andre interesserte vil få mer informasjon om prosjektet og byggeprosessen, og man får mulighet til å stille spørsmål.

 

Kraftsituasjonen i Norge

Regjeringen har blant annet uttalt at selv om vi er selvforsynt med kraft i Norge, vil tilgangen variere med nedbør og temperaturer. Når det er lite vann i magasinene eller i perioder hvor forbruket er svært høyt må også vi importere kraft fra nabolandene våre. For å kunne møte det økende behovet og gi trygghet til husholdninger og industri, må vi derfor videreutvikle kraftforsyningen.

 

 Om Småkraft:

Småkraft eier og drifter over 220 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent. De samarbeider med over 750 grunneiere i hele Norge om å produsere ca. 2000 GWh fornybar strøm årlig. Småkraft er allerede etablert i lokalområdet med Grytå kraftverk i Rindal, Rossåfoss kraftverk i Surnadal. I tillegg til at de har flere kraftverk i Sunndal og Molde, samt Skjenalddalen i Orkland.

 

Om Svorka Småkraft:

Svorka Småkraft AS er et nytt selskap og nytt samarbeid mellom Småkraft og Svorka. Småkraft eier 65 % og Svorka 35 %. Formålet er mer kraftverksbygging og kraftproduksjon lokalt. Der Småkraft har spisskompetanse og svært god kompetanse på bygging, drift og vedlikehold fra 220 småkraftverk, har Svorka inngående lokalkunnskap og lang erfaring fra drift av kraftverk.