Svorka har kjøpt Kysinga kraft

4. februar 2021
Kysinga kraft

Svorka har kjøpt Kysinga kraftverk i Romundstadbygda

Svorka har kjøpt Kysinga kraftverk i Romundstadbygda i Rindal. Kysinga kraftverk består av to turbiner og får vannet sitt fra Kysingvatnet.
Kraftverket har en produksjon på 4 GWh per år, noe som utgjør en strømproduksjon til cirka 200 husstander.
Kysinga ble satt i drift i 2009, og var inntil overtagelsen eid av grunneierne.

Svorka nå eier 6 kraftverk i Rindal, Surnadal og Heim kommuner.
Totalt har Svorka en kraftproduksjon på 100 GWh, som tilsvarer en strømproduksjon til cirka 5.000 husstander.