Månedens spons: Surnadal frisbeeklubb

23. april 2018
Surnadal frisbeeklubb
Frisbeegolf er en utfordrende, morsom og sosial sport!

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i Surnadal, Rindal og Halsa. For oss er det viktig å ta et aktivt samfunnsansvar, og gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Vi er stolte sponsorer, og vil derfor presentere et lag eller en forening som mottar støtte fra oss hver måned. I april ønsker vi å ta en nærmere titt på Surnadal frisbeeklubb.

Surnadal frisbeeklubb

Surnadal Frisbeeklubb så dagens lys i 2014. Da startet initiativtaker og primus motor Kenneth Hagen Brattetaule prosessen med å få tillatelse og penger til å sette opp en frisbeegolf-bane på Øye i Surnadal. Med støtte fra ulike sponsorer ble det først satt opp en 13-hullsbane med 9 kurver, og før banen ble utvidet og re-åpnet som 18-hullsbane i 2016. Surnadal Frisbeeklubb har nå blitt en del av Surnadal Idrettslag og  NAIF, og stadig flere fatter interessen for sporten frisbeegolf.

Følg Surnadal Frisbeeklubb på Facebook

Hva er frisbeegolf?

Frisbeegolfens prinsipper er enkle, man skal kaste en frisbee fra A til B og bruke så få kast som mulig. Det ligner mye på vanlig golf, men man bruker frisbee i stedet for ball og kurver i stedet for hull. Etter første kast går man bort og kaster videre fra der frisbeen ligger, helt til frisbeen ligger i kurven. Man noterer antall kast og går videre til neste «hull». En bane består som oftest av 9 eller 18 hull.

Utfordringene er å kontrollere frisbeens svevekurve mot banens hindere og vanskeligheter. Banens vanskeligheter består til dels av hullets lengde og hindringer i form av trær, vann, buskas og høydeforskjeller. Når det blåser vil vinden gjøre det enda mer utfordrende og spennende. Les mer om utstyr og regler her.

Kraftig vekst

Frisbeegolf er en av verdens raskest voksende sporter, og det er ikke tilfeldig. Bare i USA har over 8-12 millioner mennesker prøvd denne sporten, og det finnes over 7000 registrerte baner i verden. I Norge er det nå mer enn 150 baner spredt rundt i landet, og antallet øker fra år til år. Selv om det ikke finnes nøyaktige tall på antall spillere i Norge, regner man med at det er mellom 20.000 og 25.000 som spiller hvert år. Det er lett å komme i gang med frisbeegolf og det passer for hele familien. Utstyret er billig og det er gratis å spille på alle banene i Norge. Man kan spille sammen med andre eller mot seg selv. Fremfor alt er det en utfordrende, morsom og sosial sport!

Ta turen innom anlegget på Øye du også – og se om frisbeegolf er noe for deg.

Svorka – en viktig sponsor lokalt

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i Surnadal, Rindal og Halsa. – For oss er det viktig å vise at vi tar et aktivt samfunnsansvar, og at vi gir noe tilbake til lokalsamfunnet, sier salgs- og markedssjef Janne Rangnes. Sponsormidlene deles ut to ganger årlig, med søknadsfrister 15. mars og 15. oktober. Ved utdelingene blir aktiviteter som kan trygge oppvekstvilkår for barn og unge prioritert.

Hvordan søke om sponsormidler for 2018?

Ønsker ditt lag eller forening å søke om sponsormidler for 2018? Send inn en velbegrunnet søknad med beskrivelse av tiltakets formål og økonomi via våre hjemmesider, og dere vil bli vurdert ved neste tildeling.

SØK HER 

Søkere må ha tilhørighet i Surnadal, Rindal eller Halsa.
For øvrige retningslinjer, se våre hjemmesider.