Strømprisene i 2017 og 2018 – Les vår markedskommentar!

14. desember 2017
Les markedskommentaren fra våre eksperter innen krafthandel, og få innsikt i hva de mener om strømprisene i 2017 og 2018.
Les markedskommentaren fra våre eksperter innen krafthandel, og få innsikt i hva de mener om strømprisene i 2017 og 2018.

Våre krafteksperter har vurdert strømprisene i 2017 og 2018. Hvordan har prisene vært i 2017, og hva kan vi egentlig forvente oss i året som kommer?

Stabile priser i 2017

Etter at prisene har ligget under 25 øre/kWh de 3 siste årene fikk vi en liten økning til 27 øre/kWh i 2017. Vi startet året med forholdsvis lav magasinfylling. Mildværet med snøsmelting i januar gjorde at prisene var stabile rundt 27-28 øre/kWh helt frem til sommeren. En del mer nedbør enn normalt ved starten av sommeren gjorde at prisen i sommermånedene falt til 23-25 øre/kWh. Til tross for mye nedbør utover høsten steg imidlertid prisene igjen. Hovedforklaringen  er at vi er mer knyttet til strømmarkedet i resten av Europa. De tyske prisene har steget voldsomt utover høsten i takt med en svært stor økning i kullprisene. Dette ser vi at igjen påvirker de nordiske prisene. I motsetning til i fjor har vi hatt lite problemer med overføringskapasiteten i linjenettet. Dette har gjort at vi har hatt forholdsvis like priser i det meste av landet i 2017. Til tross for litt høyere priser i 2017 enn i fjor ligger vi fortsatt under gjennomsnittet for de 10 siste årene som er 29,0 øre/kWh.

Utsikter til forholdsvis lave priser også i 2018

Ser vi litt fremover i tid ser vi at det er flere faktorer som påvirker prisene. Både sol og vindkraft blir stadig viktigere prisdrivere på kontinentet, særlig på kort sikt. I tillegg ser vi at kullprisen er viktig for de tyske prisene. Da vi stadig blir knyttet tettere det kontinentale markedet med gode overføringsforbindelser ser vi at alle disse faktorene også vil påvirke de norske prisene. Ved utgangen av 2017 er det grunn til å forvente forholdsvis lave strømpriser også i 2018. På kraftbørsen prises vinteren til ca 30 øre/kWh, mens forventningene for våren og sommeren ligger på 21 øre kWh (alle priser eks. mva, elsertifikater og leverandørenes påslag). For bare ett år siden spådde flere analytikere at prisene ville holde seg rundt 20 øre/kWh flere år fremover. De har økt sine anslag litt i løpet av året, men historien viser at ting kan snu fort i kraftmarkedet. 

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på Nordpool Spot.