Markedskommentar strømprisen – desember 2019

5. desember 2019
Strømprisen

Strømprisen eller Spotprisen for november ble 41,8 øre i Midt-Norge. 1 øre lavere enn resten av Sør-Norge. Prisen er knappe 5 øre høyere enn i oktober, og vel 1 øre høyere enn hva prognosen var ved inngangen til måneden. Per november er gjennomsnittlig spotpris for Midt-Norge 38,2 øre så langt i år. For Sør-Norge er prisen 0,6 øre høyere. Snittprisen så langt i 2019 er ca 4 øre lavere enn snittprisen for hele 2018.

Hvorfor økte strømprisen i november?

I Norge fikk vi 64 % av normal nedbør i oktober. Sverige fikk 93 % av normalen. Temperaturen var omtrent som normalt om vi ser Norden og måneden under ett, men mye kaldere enn normalt i Midt-Norge. Og så husker vi et par skikkelige kalde dager som dro opp snittprisen. Kjernekraften i Sverige gikk på 93% av installert effekt. Relativt små endringer i prisene for termisk produksjon i løpet av oktober. CO2 marginalt opp, kull og gass litt ned. Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen var ved inngangen til november på -3 TWh. Ved utgangen var den på – 7 TWh.

Forbruket i november for Norge var 14 % høyere enn i oktober (+ 2,6 TWh). Som tidligere omtalt så skjer engros handel av strøm i euro. Kursen på €/NOK har vært stabil høy gjennom hele november (€/NOK i snitt 10,10), og forventes å holde seg høy i lengre tid. Den svake kronen gjøre at strømprisen et par øre høyere enn den kunne/burde være. Summen av ovennevnte ga en solid prisoppgang i november.

Hva kan vi forvente oss fremover?

I starten av desember har spotprisene kommet litt ned, og det forventes at snittprisen i desember vil bli litt lavere enn i november. Første uka er mild og nedbørsrik. Prognosen viser deretter er par kalde uker, før det snur om til mildere vær i juleuka.

Kull-, gass-, olje- og CO2-markedet har vært rimelig stabilt siste måned, men som tidligere omtalt er dette markeder som er lett påvirkelig av internasjonal politikk og verdensøkonomi. Det er nært forestående valg i England, møte i OPEC og klimatoppmøte i Madrid. Og Donald Trump er fortsatt like uforutsigbar… Nå truer han Europa (spesielt Frankrike) med høyere tollsatser. Om dette blir gjennomført vil det kunne påvirke prisene på termisk kraftproduksjon.

Normalt bruker norske kroner å svekkes mot euro i slutten av året. Når dette skrives er kursen 10,17. Iflg. DNB Markets kan krona svekke seg enda mer fram mot nyttår.
Slik det ser ut nå vil spotprisen i desember bli rundt 40 øre/kWh i Midt-Norge. Sør-Norge er øre eller to høyere. Januar prises til 44 øre når dette skrives. Viktigste pris-danner fremover vil være temperatur (forbruk), med et lite utropstegn bak valutakursen.

Markedets forventninger til vinterpriser er omtrent som i forrige markedsrapport. Første kvartal 2020 prises til 44 øre. Årskontrakten for 2020 omsettes i dag til 38 øre. Om det slår til så blir årsprisen identisk med årets gjennomsnittspris.