Strømmarkedet: Utsikter til høyere priser

11. oktober 2016
Liabø, Skålvikfjorden, Tussan, Saksa
Foto tatt fra Liabø. Her ser du blant annet Skålvikfjorden, Tussan og Saksa. Foto: Kjell Sæther

Prisforventningene for høsten og vinteren stiger i strømmarkedet

I Norge har vi vært velsignet med lave strømpriser både i 2015 og så langt i 2016. I strømmarkedet svinger det imidlertid fort, og med de forutsetningene som nå legges til grunn mener krafthandlerne at prisene skal oppover utover høsten og vinteren. 

Utviklingen i strømmarkedet

Det siste halvåret har spotprisen i Norden vært ganske stabil mellom 21 og 24 øre/kWh. Problemer i overføringsnettet har imidlertid ført til at prisene i Midt-Norge har ligget 3-4 øre høyere. Det fine, og ikke minst tørre været vi har hatt den siste tiden ser ut til å fortsette. Det fører til at både den hydrologiske balansen og fyllingsgraden i vannmagasinene svekkes. I tillegg har en del globale prisdrivere som kull, olje og CO2 steget kraftig den siste tiden. Summen av dette har ført til at prisforventningene fremover har steget ganske mye fra slutten av september. I sommer mente de fleste at prisen ville holde seg på 25-27 øre/kWh i lang tid fremover. Med de siste værvarslene og de andre prisøkningene er det nå forventet at spotprisen vil stige og holde seg mellom 29-31 øre/kWh utover høsten og vinteren. Nedbøren er som vanlig den viktigste prisdriveren, og blir det en fuktig høst vet vi at det snur fort igjen.

Over gjennomsnittet interessert i utviklingen på strømmarkedet? Ta turen innom strømbørsen Nordpool Spot for å se utviklingen fremover. 

Trygghet med TOPP 3 GARANTI

Når prisene stiger er det godt å vite at man har en god strømavtale. Med et standard variabel-produkt følger man utviklingen i strømmarkedet mer trinnvis enn med f.eks. spot/innkjøpspris, og unngår dermed like raske og store svingninger i prisen. Med Svorkas TOPP 3 GARANTI er våre NJFF-kunder sikret en konkurransedyktig pris over tid. Sammenlignet med NorgesEnergis garanti har du f.eks. spart over 2 øre/kWh så langt i år. Og penger spart er som kjent penger tjent.

Alle priser i artikkelen er eks. leverandørenes påslag, elsertifikat og mva.