Strømmarkedet – oktober 2018

2. november 2018
Strømmarkedet - oktober 2018
Strømmarkedet - oktober 2018 - viser en forbedring i pris, men fortsatt langt høyere priser enn i 2017.

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet – oktober 2018. De tre siste månedene har gitt rekordnedbør, og dette har medført noe fall i strømprisene. Likevel er de fortsatt langt høyere enn på samme tid i fjor.

Strømmarkedet – oktober 2018: Rekordnedbør demper prisene

Etter den rekordtørre sommeren har vi nå fått rekordnedbør de tre siste månedene. Historisk lite nedbør ble avløst av historisk mye nedbør og det har påvirket strømprisene. Spotprisen i oktober ble 40,8 øre/kWh. Det er 5,5 øre lavere enn i september, men nesten 14 øre høyere enn oktober i fjor.

Til tross for nedbøren de siste månedene er fortsatt magasinfyllingen 5 prosentpoeng under medianen ved utgangen av oktober. Også den hydrologiske balansen, som har bedret seg svært mye siden i sommer, er fortsatt 5 TWh svakere enn et normalår. Skal prisene fortsette å falle må regnværet fortsette utover. Samtidig må temperaturene holde seg over det normale slik at forbruket dempes.

På kontinentet ser vi også et fall i prisene, godt hjulpet av en svekkelse i kull- og CO2-prisene. De tyske prisene er imidlertid fortsatt 10 øre høyere enn i Norden. Det er derfor fortsatt liten grunn til å tro at vi kan importere billig kraft derfra utover vinteren.

Les også: Norge har Nordens laveste kraftpriser

Utsiktene fremover

På slutten av sommeren antydet Statnett at det var mulig at vi kunne oppleve en kraftkrise utover vinteren. Nedbøren de siste månedene har imidlertid avblåst den krisen, og vannmagasinene som skal sikre strømproduksjonen i vinter fylles bra opp. Mange er glade for at vi hadde en fin sommer, men samtidig blir vi som jobber i kraftbransjen også glade når regnet kommer.

Litt varierende langtidsprognoser i begynnelsen av november har ført til en del usikkerhet om den videre prisutviklingen. Skal prisfallet som vi så i oktober fortsette må regnet og mildværet fortsette. Skjer det motsatte kan vi raskt vente oss priser opp mot 50 øre igjen utover vinteren.

På kraftbørsen har prisforventningene variert i takt med værvarslene og utviklingen i kull- og CO2-prisene. I begynnelsen av november ser vi at prisforventningene for desember ligger på 44 øre, mens det for januar og februar nå forventes priser på 46-47 øre/kWh eks. påslag, elsertifikat og mva.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 02. november 2018