Strømmarkedet i november og desember

7. desember 2016
vinter1
Foto: Kjell Sæter

Strømmarkedet gir oss en forsmak på vinteren

November startet med en liten forsmak på vinteren. Første uken hadde betydelig lavere temperaturer enn normalt for årstiden og det nordiske strømforbruket skjøt umiddelbart fart. Strømprisene responderte umiddelbart med å stige betydelig gjennom den kalde uken. Kulden var dog kortvarig og været slo etter hvert om til temperaturer og nedbør rundt normalt. Resultatet har vært relativt stabile priser resten av november.

Magasinfylling – en avgjørende faktor for prisen

En av de viktigste faktorene i Norden for strømprisene er mengden vann i vannmagasinene. Snø i fjellene er også relevant ettersom dette indikerer hvor mye snø som kan smelte og fylle magasinene. For tiden er det både mindre vann i magasinene og mindre snø i fjellene enn normalt. Dette gjør at vannkraftprodusentene setter en høyere pris for å produsere vannkraft for å sikre tilstrekkelige ressurser til å produsere gjennom vinteren. Spesielt svenske vannkraftprodusenter har utfordringer med lave magasinfyllinger. Svensk magasinfylling er betydelig lavere enn normalt, noe som gjør at Sverige importerer strøm til høye priser fra Finland, Baltikum og Tyskland. Disse prisene påvirker også norske strømpriser, først og fremst i Midt-Norge og i Øst-Norge.

Kjernekraft og kullkraft 

Ellers har det vært utfordringer med utfall av svensk kjernekraft som med sin betydelige effekt har betydning for kraftbalansen i Norden. Går alt etter planen skal svensk kjernekraft fungere som normalt før jul. Også i Frankrike er det store utfall av kjernekraft, hvilket faktisk påvirker Norden gjennom sine kabelforbindelser med Europa. Når denne produksjonen er operativ igjen er foreløpig ukjent.

Kullprisen har betydning for nordiske kraftpriser da kullkraftproduksjon ofte er en av faktorene i prisdannelsen på nordisk nivå. Prisene på kull er steget betydelig de siste månedene grunnet høyere etterspørsel på verdensmarkedet, men de siste dagene av november har prisene falt en del. Vi forventer en relativt stabil pris på kull gjennom vinteren.

Disse faktorene resulterer i en noe anstrengt kraftbalanse før inngangen til vinteren. Værutviklingen for Norden vil derfor være avgjørende for hvilke strømpriser vi får. Dersom vi får samme vær som de tre foregående vintrene med mildt, vindfullt og vått vær kan vi forvente relativt stabile priser omkring dagens nivå. Om vi får kaldt, tørt vintervær vil vi mest sannsynlig se høyere priser denne vinteren enn vi har gjort på flere år.

Kilde: Markedskraft