Strømmarkedet – mars 2018

4. april 2018
Strømmarkedet - mars 2018
Strømmarkedet - mars 2018: Høyere strømpriser enn normalt.

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet – mars 2018 som ga høyere strømpriser enn normalt.

Strømmarkedet – mars 2018: Mot normalt

Kulda i vinter har medført høyt forbruk og høy vannkraftproduksjon i Norden. Prisene har steget i takt med dette. Vi forventet en spotpris i underkant av 40 øre når mars startet. Den ble 43 øre. Høyeste månedspris på 7 år, og 15 øre høyere enn mars i fjor.

Samtidig har Norge i år kun fått 60% av normal nedbør i første kvartal. Det er en medvirkende årsak til at magasinfyllingen nå er lavere enn normalt. Den er spesielt lav for Østlandet og Midt-Norge.

Mesteparten av nedbøren er kommet som snø, slik at snømagasinene samlet sett er nær normalen for årstida. Men snøen er skjevfordelt, med relativt mye på Østlandet og tilsvarende mindre i høyfjellet (hele landet).

Legger vi til lavere vindkraftproduksjon enn forventet de siste to måneder, og fortsatt høye priser på kull og CO2, gir dette sterke signal til kraftmarkedet om fortsatt høye priser framover. I første omgang til snøsmeltinga setter i gang, men også lengre fram tid.

De siste ukene har vi importert svenske priser, takket være at kjernekraftverkene i Norden har gått for full maskin.

 

Utsiktene fremover

På terminmarkedet har nordiske kraftpriser økt mye siste måned. Kraftprisen for april forventes nå å bli 37-38 øre, opp 5 øre siste måned. I forrige rapport antydet vi sommerpriser rund 23 øre. Nå prises den til 28 øre.

Årskontrakten for 2019 har også steget et par øre. Det skyldes hovedsakelig økte priser på kull og CO2-kvoter. Det gir økte kraftpriser i Tyskland. Svært ofte har vi en kraftflyt hvor Norden importerer (rimelig) strøm fra Tyskland om natta, mens vi eksporterer (dyr) strøm på dagtid. Markedet speiler også en situasjon hvor vi kan være avhengig av å importere mer tysk kraft i flere timer neste vinter, pga. den hydrologiske balansen vi har.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 04. april 2018