Strømmarkedet – mai 2018

11. juni 2018
Strømmarkedet - mai 2018
Strømmarkedet - mai 2018 - Prisene holder fortsatt et uvanlig høyt nivå, blant annet som følge av lav fyllingsgrad i vannmagasinene, innstramming av europeisk klimapolitikk og mangedobling av CO2-prisene.

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet – mai 2018 – hvor prisene fortsatt holder et uvanlig høyt nivå, blant annet som følge av lav fyllingsgrad i vannmagasinene, innstramming av europeisk klimapolitikk og mangedobling av CO2-prisene.

Strømmarkedet – mai 2018: Prisene stiger i takt med finværet

Svært lite nedbør i mai gjør at strømprisene holder seg på et uvanlig høyt nivå. Snøsmeltingen i begynnelsen av mai holdt spotprisen godt nede på 20-tallet, men svært lite nedbør har dratt prisen opp til rundt 40 øre i slutten av måneden. Dette er det høyeste nivået siden 2011. Gjennomsnittsprisen i mai ble på vel 32 øre, men vi så en betydelig økning i slutten av måneden. På samme tid i fjor lå prisen på 26 øre. Noe av årsakene til de høye prisene er den lave magasinfyllingen som gjør at produsentene må spare på vannet så det er noe igjen til vinteren. I tillegg er den europeiske klimapolitikken strammet inn, og CO2-prisene har tredoblet seg. Globale kullpriser er også høye og det påvirker europeiske og norske priser.

Utsiktene fremover

I Norge ser vi at det stort sett er nedbøren som påvirker kraftprisene. Nå ser vi at været også blir viktigere for strømprisene i Europa. Årsaken er at det bygges ut mye sol- og vindkraft, som varierer med været. I og med at både nedbør, sol og vind er med å påvirker prisene antyder flere at vi kan vente oss større variasjoner i prisene i årene fremover.

På kraftbørsen ser vi at prisforventningene fram i tid, som har økt helt siden årsskiftet, har hatt en enda brattere økning i løpet av mai. Eksempelvis var prisforventningene for sommeren i februar ned mot 20 øre. Nå ser det ut til at vi kan forvente oss sommerpriser på godt over 40 øre. Da blir det nesten litt rart å tenke på at strømprisen i juli for bare 3 år siden var kun 8,5 øre.

Ser vi på årskontrakten for 2019 så har prisforventningene fortsatt å øke også der. Nå forventes det snittpriser på 35 øre neste år. Skal dette snu må vi få et stabilt værbilde med mye nedbør over en lengre periode. Foreløpig ser vi ingen tegn til en væromlegging, men får vi en våt høst vil prisforventningene fort falle med 10 øre igjen.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 05. juni 2018