Strømmarkedet – juni 2018

6. juli 2018
Strømmarkedet - juni 2018
Les mer om strømmarkedet - juni 2018 - som har gitt oss rekordhøye sommerpriser.

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet – juni 2018 – som har gitt oss rekordhøye sommerpriser. Langvarig tørt vær i Norden gir svekkede vannmagasiner, og i kombinasjon med ytre faktorer som høye priser på kullkraft og CO2, samt høy kurs EURO/NOK, gir dette store utslag i strømprisene.

Strømmarkedet – juni 2018: Rekordhøye sommerpriser på strøm

En uavbrutt trend med tørt vær siden desember, i kombinasjon med en kald vinter og en varm forsommer, gir høye priser i Norden. Dette har svekket magasinfylling og snømagasiner vesentlig, og ved utgangen av 1. halvår har vi et betydelig hydrologisk underskudd i Norden. I praksis produserer nå vannkraftprodusentene med vann som egentlig er tiltenkt for høst- og vinterproduksjon. Derfor settes prisen så høyt. P

å denne tiden av året pleier Norge å eksportere overskuddsstrøm til nabolandene, men på grunn av tørken har vi i perioder importert mer enn vi har eksportert.

Det tørre været har gitt 22 terawattimer (TWh) mindre nedbør til magasinene enn normalt. 22 TWh utgjør årsforbruket til 1,1 millioner husstander, noe som tilsvarer om lag halvparten av Norges husstander, iflg. Statnett.

I Europa påvirkes kraftprisene av kullkraftprisen og CO2-prisen, som er høyere enn de har vært på flere år. Dette påvirker igjen strømprisene i Norge og Norden. Her kan vi og ta med at kursen for EURO/NOK er veldig høy, sett i et historisk perspektiv. Dette er dermed nok en faktor som påvirker til høyere priser.

Det er svært uvanlig å se så høye priser på strøm i Norge som vi observerte i juni 2018. Det har skjedd kun en gang tidligere, i 2008. Gjennomsnittlig pris i juni 2018 for Midt-Norge ble 42,9 øre/kWh pluss påslag, elsertifikat og mva., noe som gir omtrent 60 øre i bruttopris.

Utsiktene fremover

Når dette skrives i begynnelsen av juli ser vi ingen tegn på at trenden skal snu – heller tvert om. Det må komme en væromlegging ganske snart om gjennomsnittlig strømpris for juli skal bli lavere enn i juni. Så lenge været står seg, blir vi mer og mer avhengig av import til «europeiske» priser – det gir ikke rimelige strømpriser…

I terminmarkedet har nordiske kraftpriser fram i tid økt mye. Eksempelvis prises kommende vinter til knappe 50 øre/kWh eks. påslag, elsertifikat og mva. Det er høyere pris enn for samme periode i f.eks. Tyskland, noe som tilsier et markedsaktørene forventer netto import kommende vinter.

Vet ikke om det er rette tidspunkt å ønske seg regn, men for strømprisen (og bøndene) vil det være kjærkommet med noen skikkelig våte dager….

God sommer!

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 05. juli 2018