Strømmarkedet – juli 2018

13. august 2018
Strømmarkedet - juli 2018
Les mer om strømmarkedet - juli 2018 - som har gitt oss rekordhøye sommerpriser.

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet – juli 2018 – som ble nok en måned med rekordhøye priser. En ekstremt tørr og varm juli, vedlikehold av kjernekraftverk og rekordhøye priser på kull og CO2 har totalt sett bidratt til strømpriser som er 6 ganger høyere enn de rekordbillige sommerprisene i 2015.

Strømmarkedet – juli 2018: Tørken fortsatte og ga rekordhøy julipris

Aldri før har vi hatt en høyere strømpris i juli enn i år. Spotprisen endte på hele 49,1 øre/kWh. Dette er en dobling av prisen fra i fjor og nesten 6 ganger høyere enn i 2015 da juliprisen var rekordbillige 8,5 øre/kWh. Årsaken er åpenbart at vi har hatt den tørreste og varmeste julimåneden siden 1940-tallet. Ikke bare har juli vært tørr. Vi har hatt under normalt med nedbør hver måned i 2018.

I tillegg til en varm og vindstille sommer har også flere nordiske kjernekraftverk stanset for vedlikehold i sommer. Prisene på kull og CO2, som er viktige prisdrivere på kontinentet, beveger seg også på rekordhøye nivåer. Dette har også bidratt til å drive prisen høyere.

Grunnvannsnivået er på et kritisk lavt nivå og aldri har det vært registrert et like lavt nivå i juli som i år, ifølge NVE. Det tørre været i 2018 har ført til at vi har hele 25 terravattimer (TWh) mindre nedbør i magasinene enn normalt. Fyllingsgraden i de norske magasinene ved utgangen av juli er 60,0 prosent. Det er vel 17 prosentpoeng under medianen de siste 30 år.

Utsiktene fremover

Etter sol kommer regn heter det. Likevel må vi få en lengre periode med nedbør før i kan vente oss et skikkelig fall i prisene igjen. Etter den svært store prisøkningen vi har hatt de sist månedene har våtere værprognoser i slutten av juli og begynnelsen av august ført til at prisforventningene for høsten og vinteren har falt litt. Disse prognosene må imidlertid bekreftes utover høsten for at prisene skal falle vesentlig.

Normalt bruker den siste snøsmeltingen og regn å fylle opp magasinene frem mot høsten, men det har ikke skjedd i år. På kraftbørsen ser vi nå at prisforventningene for høsten og vinteren ligger rundt 47-48 øre/kWh eks. påslag, elsertifikat og mva. Selv om vannstanden i magasinene ikke er kritisk lav trengs det skikkelig påfyll for at vi skal unngå en skikkelig vårknipe med svært høye priser i mars og april.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 06. august 2018