Strømmarkedet – januar 2019

5. februar 2019
Strømmarkedet - januar 2019
Strømmarkedet - januar 2019: Derfor er strømprisene uvanlig høye

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. 

Selv om strømprisene i januar var historisk høye gir markedet nå signaler om at det kan være håp om nedgang i prisene fremover. Les mer om strømmarkedet – januar 2019 i vår markedskommentar.

Strømmarkedet – januar 2019: Kuldegradene gir høye priser – men bedring i sikte

Strømprisen i januar ble den høyeste månedsprisen siden januar 2011. Kuldegrader og høyt forbruk, i tillegg til lite nedbør, har gjort at den hydrologiske balansen har forverret seg ytterligere siden årsskiftet. Spotprisen i januar ble 52,6 øre/kWh, eks. påslag, elsertifikat og mva. Det er 2 øre høyere enn i desember, og nesten 21 øre høyere enn januar i fjor.

I media hører vi stadig mer om CO2-priser, kullpriser, oljepriser, vind, sol og utenlandskabler. Alt dette er faktorer som er med på å påvirke strømregningen. Hadde vi kuttet strømkablene mot Europa ville strømprisen blitt mangedoblet, hevder NVE. Enkelte peker på at en 5-dobling av CO2-prisene på vel ett år er hovedårsaken til de høye prisene. 

Les også: Derfor er strømprisen uvanlig høy i år

Les også: Norge har Europas laveste strømpriser

Skyldes de høye strømprisene at Norge har eksportert for mye kraft?

Kraften sendes over landegrensene etter hvor etterspørselen er størst. Hittil i 2019 har vi importert mer strøm enn vi har eksportert, og i 2018 eksporterte vi fem TWh mindre enn året før. I normalår produserer Norge langt mer strøm enn vi bruker selv. Kablene gjør at vi kan handle kraft med våre naboland, og opprettholde en trygg strømforsyning i år med lite nedbør. Uten kablene ville strømprisene i Norge vært to-tre ganger høyere om vinteren, viser beregninger fra NVE.

Les også: Strømprisen ville vært mye høyere uten utenlandsforbindelser

Kilde: Energi Norge

Utsiktene fremover

Med alle faktorene som er med å påvirke prisene er det fortsatt vanskelig å spå langt fremover. I 2018 opplevde vi en rekke nye rekorder, som forbruksrekord og ekstremt tørre og våte perioder. Den ekstreme tørkeperioden som strakte seg fra midten av mai til midten av juli ble avløst av 10 uker med rekordnedbør. Begge disse periodene er historiske rekorder for nedbørstall om vi ser 60 år tilbake i tid. I tillegg falt nettoeksporten sammenlignet med 2017.

Hva skjer med de ulike prisdriverne? Får vi en like tørr sommer som i fjor? Nedbøren er helt klart den viktigste prisdriveren i Norden. Skal vi få et skikkelig fall i prisene må magasinene fylles opp slik at den hydrologiske balansen bedrer seg kraftig.

På kraftbørsen svinger prisforventningene i takt med værvarslene og utviklingen i kull- og CO2-prisene. Litt mildere og mer nedbørsrike værvarsler nå i månedsskiftet har ført til et markert fall i prisforventningene utover våren.  Nå forventes det priser rundt 46-47 øre/kWh i mars og april, mens forventningene for sommeren ligger rundt 40 øre. Vi ser også at strøm levert i 2020 nå i begynnelsen av februar omsettes rundt 36-37 øre. Alle priser er eks. påslag, elsertifikat og mva.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 04. februar 2019