Strømmarkedet i mai

4. juni 2019
Strømmarkedet i mai
Strømmarkedet i mai: Prisene holder fortsatt et høyt nivå, men det er bedring i sikte.

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet i mai, hvor prisene fortsatt holder et høyt nivå, men hvor fremtidsutsiktene nå ser noe lysere ut.

Strømmarkedet i mai: Høyere strømpriser enn normalt, men bedring i sikte

Gjennomsnittlig spotpris i Midt-Norge for mai ble 2 øre lavere enn for april, med knappe 38 øre/kWh. Dette var litt lavere enn hva prognosene tilsa når måneden startet. Men fortsatt er prisene høyere enn normalt for mai, og prisen er ca. 5 øre høyere enn for mai i fjor. 

Hvorfor er strømprisen så høy?

Årets mai var værmessig ganske utfordrende, med to kulde- og to varmeperioder.  Det gjorde at mye av de lavtliggende snømagasinene smeltet, mens det fortsatt ligger snø igjen i høyfjellet. I tillegg fikk vi noe mer nedbør i mai sammenlignet med normalen.

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen».  I Norden har vi hatt et underskudd ift. normalen siden i fjor vinter, og ved inngangen til mai hadde vi en hydrologisk balanse på – 13 TWh. Nå er dette forbedret til – 5,5 TWh ved utgangen av uke 22. Prognosene tilsier at balansen vil styrke seg ytterligere ila. juni pga. mer nedbør enn normalt.

I tillegg er det kommet inn mye ny vindkraft og solenergi det siste året (i Europa). Det vil gi oss mer uforutsigbare kraftpriser. Sannsynligvis med større utfallsrom enn det vi ser i dag, etter hvert som kullkraft og kjernekraft fases ut, både i Norden og Nord-Europa.

De tyske kraftprisene styres fortsatt av marginalkostnaden for å produsere en kWh i et kullkraftverk. Unntaket er tider med mye vindkraft og solenergi. Den viktigste innsatsfaktoren er prisen på kull, tillagt kostnadene for utslipp av CO2 («CO2-avgift»). Summen av disse har hatt en høyt pris historisk sett, men nå i månedsskiftet har begge svekket seg med 8-10%. Det er nærliggende å peke på to faktorer for svekkelsen; opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina, samt at markedet priser inn en hard «Brexit».

I engros-markedet blir kraft handlet i euro. Dvs. at kursen €/NOK påvirker vår strømpris. Vi har i lang tid hatt en svak krone. Det gir en høyere pris i øre/kWh. Det har vært kun små endringer i kursen €/NOK i mai.

Utsiktene fremover

Alt ovennevnte har bidratt til et betydelig prisfall for de nærmeste uker og måneder. Når dette skrives prises juni/juli rundt 31 øre. Dette er 20% lavere enn for en måned siden. Prisene faller også lengre fram i tid, om enn ikke like mye. Mye endrer seg raskt mht. strømpriser, men vi tør nå fastslå at det blir ikke en reprise på fjorårets heftige sommerpriser.

På lengre sikt prises de neste årene lavere enn inneværende år og 2018. I tillegg faller prisen på elsertifikater. Så selv om kvoteplikten på elsertifikater øker for oss forbrukere, forventer vi i dag lavere sluttbrukerpriser neste år.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 03. juni 2019