Strømmarkedet i april – noe høyere strømpris enn i fjor

6. mai 2019
strømmarkedet i april
Les mer om strømmarkedet i april - hvor vi fortsatt fikk høyere strømpriser enn normalt.

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet i april.

Gjennomsnittlig spotpris i Midt-Norge for april ble marginalt lavere enn mars, med knappe 40 øre/kWh. Dette var i samsvar med prognosene når måneden startet. Dvs. fortsatt høye priser, og prisen er ca. 2 øre høyere enn for april i fjor.

Strømmarkedet i april

Fortsatt høye strømpriser historisk sett – Hvorfor?

Som tidligere markedskommentarer har påpekt henger de høye strømprisene i første rekke sammen med en svak hydrologisk situasjon og høye kraftpriser i Tyskland. 

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen».  Normalen er snittet av en periode på 30-50 år (litt varierende bruk av prognosemakerne). I Norden har vi hatt et underskudd ift. normalen siden i fjor vår, og ved inngangen til mai har vi en hydrologisk balanse på -13 TWh.

De tyske kraftprisene styres normalt av marginalkostnaden for å produsere en kWh i et kullkraftverk. Unntaket er tider med mye vindkraft og solenergi. Den viktigste innsatsfaktoren er dermed prisen på kull. Dernest må kullkraftverkene betale for utslipp av CO2 («CO2-avgift»). Summen av disse er priset høyt historisk sett.

I engros-markedet blir kraft handlet i euro. Dvs. at kursen €/NOK påvirker vår strømpris. Vi har i lang tid hatt en svak krone. Det gir en høyere pris i øre/kWh. Normalt vil krona styrke seg med økte oljepriser. Men nei, ikke denne gang. Vi har for tiden en veldig svak krone, som forsterker den høye prisen i øre/kWh.

Utsiktene fremover

For de nærmeste ukene (mai/juni) forventer vi at prisen vil fortsette rundt 40 øre/kWh. Normalt skal prisen falle fra mai og ut sommeren pga. store tilsig og lavt forbruk. Men går vi tilbake til i fjor så fikk vi rekordhøye sommerpriser pga. av mindre snøsmelting enn normalt og minimalt med nedbør. Den frykten er nok like mye tilstede i år. Vi kan derfor oppleve at norske kraftprodusenter vil spare vann fram til neste vinter. Konsekvensen vil være en høy sommerpris. Motsatt vil en våt og vindfull sommer kunne snu denne trenden, men det er kanskje ikke det vi håper mest på …???

På lengre sikt prises de neste årene litt lavere enn inneværende år og 2018. I tillegg faller prisen på elsertifikater. Så selv om kvoteplikten på elsertifikater øker for oss forbrukere, forventer vi litt lavere sluttbrukerpriser neste år.

Mye vindkraft vil gi oss mer uforutsigbare kraftpriser. Sannsynligvis med større utfallsrom enn det vi ser i dag, etter hvert som kullkraft og kjernekraft fases ut, både i Norden og Nord-Europa.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 06. mai 2019