Strømmarkedet – februar 2018

7. mars 2018
Strømmarkedet - februar 2018
Strømmarkedet - februar 2018. Norge fryser - og strømprisene øker i takt med kulden.

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet – februar 2018: Norge fryser, og strømprisene stiger.

Strømmarkedet – februar 2018: Økende strømpriser

Strømprisene i Norge har økt med over 30 prosent i løpet av februar, og det er de lave temperaturene og det økte forbruket som er hovedforklaringen. Væromleggingen som var antydet i begynnelsen av februar har bare forsterket seg. Kuldebølgen har også rammet resten av Europa. Lite vind og lave temperaturer har gjort at prisene på kontinentet er enda høyere enn i Norden, så vi får heller ikke importert billigere strøm derfra. Spotprisen i Norden i februar ble 38,3 øre/kWh. Dette er 10 øre høyere enn i fjor, og nesten 20 øre høyere enn den svært milde og våte februarmåneden i 2016. At vi reagerer nå skyldes at vi har hatt milde, våte vintre og lave priser i flere år. Går vi imidlertid tilbake til vinteren 2010-2011 var prisen 76 øre/kWh i desember, og holdt seg på 60-tallet ut mars. Lite nedbør og lave temperaturer i februar har gjort at både den hydrologiske balansen og magasinfyllingen har svekket seg og ligger nå under gjennomsnittet.

Utsiktene fremover

Kulden i februar ga oss den høyeste månedsprisen på nesten 5 år. I begynnelsen av mars ser vi ingen tegn til en væromlegging. Det vil fortsatt holde seg kjøligere enn normalt en stund fremover. Biter kulda seg fast spår flere analytikere at spotprisen vil holde seg nær 40 øre/kWh også i mars. På kontinentet ser vi at kullprisene faller litt. I tillegg ventes det økt vindkraftproduksjon. Samtidig går den nordiske kjernekraftproduksjonen for fullt. Summen av dette kan være med å dempe prisene noe. På kraftbørsen Nord-Pool ser vi at prisforventningene for våren og sommeren har økt en god del den siste tiden. Det forventes nå priser rundt 38 øre/kWh i mars. Deretter vil prisene gradvis falle ned mot 23 øre i sommer for så å stige til 32 øre frem mot årsskiftet igjen.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 02. mars 2018