Strømmarkedet – desember 2018

4. januar 2019
Strømmarkedet - desember 2018.
Strømmarkedet - desember 2018. Dyreste julestrøm på åtte år. Kan vi håpe på en gavepakke på nyåret?

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Etter rekordnedbør tidligere i høst er har vi hatt en periode med nedbør under normalen totalt sett. I kombinasjon med en dramatisk økning i de europeiske klimakvotene ga det den dyreste julestrøm siden 2010. Les mer om strømmarkedet – desember 2018 i vår markedskommentar.

Strømmarkedet – desember 2018: Dyreste julestrøm på åtte år

Strømprisen i desember ble den høyeste månedsprisen i 2018. Samtidig ble prisen den høyeste for en julemåned siden 2010.

Etter rekordnedbør tidligere i høst har det snudd igjen i november og desember. Nok en måned med nedbør under det normale har gjort at den hydrologiske balansen har forverret seg og prisene har krøpet oppover igjen. Spotprisen i desember ble hele 50,6 øre/kWh. Det er 4 øre høyere enn i november, og over 20 øre høyere enn desember i fjor.

En annen faktor som får stadig større innvirkning på prisene er de europeiske klimakvotene (CO2-prisene). Etter at prisene har ligget på 4-8 $/t i lang tid har vi det siste året opplevd en dramatisk økning til hele 25 $/t.

Summen av ubalansen i vannmagasinene, der det er mindre snø og vann enn normalt, i tillegg til de høye prisene på klimakvoter er hovedårsaken til de høye prisene i desember.

Les også: Norge har Nordens laveste kraftpriser

Utsiktene fremover

I slutten av desember for ett år siden var det på kraftbørsen enighet om at vi kunne vente oss en spotpris i 2018 på ca. 25 øre/kWh. Med fasiten i hånden kan vi konstatere at prisen ble 42,3 øre/kWh. Å spå prisen i 2019 kan derfor virke som en håpløs oppgave. Får vi en like nedbørsfattig vår og sommer, vil CO2-prisene fortsette å stige, og hva med kullprisene? Hva skjer med sol- og vindkraftproduksjonen der det stadig bygges ut nye prosjekter? Hvor fort går utfasingen av kull- og kjernekraftproduksjonen i Europa? Hva skjer med forbruket?

Tidligere i høst var det spådd en kald januar og februar, med høye priser. Foreløpig har ikke kuldegradene kommet, men vi ser i langtidsprognosene en omlegging til kaldere vær fra midten av januar. Temperaturen blir svært avgjørende for vinterprisene.

På kraftbørsen svinger prisforventningene i takt med værvarslene og utviklingen i kull- og CO2-prisene. I slutten av desember forventer aktørene på kraftbørsen at prisen i første kvartal vil bli rundt 56 øre/kWh eks. påslag, elsertifikat og mva. Når det gjelder året 2019 var aktørene i slutten av desember enige om at gjennomsnittsprisen for hele året ville bli ca. 47 øre/kWh. Med den kraftige bommen i fjor i minnet er imidlertid usikkerheten stor, og fasiten får vi først om ett år.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 04. januar 2019