Strømmarkedet – august 2018

6. september 2018
Strømmarkedet - august 2018
Strømmarkedet - august 2018Strømmarkedet - august 2018

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet – august 2018 – som ble nok en måned med høye priser. NVE uttaler at magasinfyllingen i Norge kan nå et historisk minimum i løpet av vinteren, men at det ikke er fare for forsyningssikkerheten i det norske kraftsystemet.

Strømmarkedet – august 2018: De høye prisene fortsetter

Til tross for at vi fikk over normalt med nedbør i Norge i august holder prisene seg fortsatt på rekordhøye nivåer. Spotprisen endte på 49,7 øre/kWh. Dette er 0,7 øre/kWh høyere enn i juli og nesten dobbelt så høy pris som i august i fjor.

Vanligvis vil over normalt med nedbør føre til at prisene vil falle. I år har imidlertid den meget tørre våren og sommeren ført til at magasinfyllingen og den hydrologiske balansen ligger på svært lave nivåer. Derfor trenger vi godt over normalt med nedbør i flere måneder for at vi skal få et skikkelig fall i prisene. I tillegg er sommeren høysesong for vedlikehold av kjernekraftreaktorene i Sverige og Finland. Det bidrar til at kraftbalansen i Norden blir enda mer anstrengt.

Prisene på kull og CO2, som er viktige prisdrivere på kontinentet, beveger seg fortsatt på rekordhøye nivåer. CO2-prisen har faktisk tredoblet seg siden årsskiftet. Dette gjør at folk lenger sør i Europa også opplever rekordhøye priser.

Ved utgangen av august har vi hele 21 terrawattimer (TWh) mindre nedbør i magasinene enn normalt, og i prosent er magasinbeholdningen nesten 15 poeng lavere enn det normale.

Les også: Norge har Nordens laveste kraftpriser

Utsiktene fremover

Nesten uavhengig av hvilket vær vi får i høst vil strømprisen i vinter bli vesentlig høyere enn i fjor. En veldig mild og fuktig vinter kan redusere prisene noe. NVE uttaler også at magasinfyllingen i Norge kan nå et historisk minimum i løpet av vinteren, men at det ikke er fare for forsyningssikkerheten i det norske kraftsystemet.

Etter forholdsvis tørre varsler og stigende priser på de såkalte termiske prisdriverne (kull og CO2) steg prisforventningene for vinteren voldsomt på kraftbørsen fra midten av august. I starten av september snudde imidlertid varslene samtidig som de termiske prisene falt. Det gjorde at prisforventningene for vinteren falt med nesten 5 øre på et par dager. Dette viser at det er stor usikkerhet om hvilke priser vi kan forvente i vinter.

På kraftbørsen ser vi i slutten av august at prisforventningene for høsten og vinteren ligger rundt 56-57 øre/kWh eks. påslag, elsertifikat og mva. Avhengig av de forskjellige prisdriverne antyder flere at utfallsrommet kan være stort begge veier.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 05. september 2018