Strømmarkedet – april 2018

11. mai 2018
strømmarkedet - april 2018
Les mer om strømmarkedet - april 2018 - hvor vi fortsatt fikk høyere strømpriser enn normalt.

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter Norden og Europa. Det betyr at markedet utsettes for påvirkning fra ulike faktorer innenfor områdets grenser. Vi gir deg månedlig en kommentar om strømmarkedet slik at du kan holde deg oppdatert om utviklingen i strømprisene, og hva utsiktene er fremover. Les mer om strømmarkedet – april 2018 – hvor vi fortsatt fikk høyere strømpriser enn normalt.

Strømmarkedet – april 2018: Fortsatt høyere strømpriser enn normalt

Trenden fra i vinter holder seg. I april fikk vi også lite nedbør og lave temperaturer i starten av måneden ga lave tilsig til vannmagasinene. Først rundt 20. april startet snøsmeltingen. Lav vannkraftproduksjon hever prisene, spesielt når alternativet er import av kullkraft fra Tyskland til ca. 40 øre.

Summen ga en spotpris for april på 37-38 øre/kWh. Vi må tilbake til 2010-11 for å finne tilsvarende spotpriser for april. Til sammenligning var prisen 10 øre lavere i fjor.

Snøsmeltingen har kommet godt i gang under 5-600 moh. Det var her det lå mest snø. I (høy)fjellet er det mindre snø enn normalt, og det er her de store vannmagasinene får sitt tilsig fra. I sum betyr det at vi samlet sett har noe mindre «vannkraft på lager» (summen av snømengde og vann i magasina) enn det som er normalt for årstida. Svikten tilsvarer ca 5% av årsforbruket i Norge.

Utsiktene fremover

Samtidig ser ikke værprognosene for mai ut til å bedre situasjonen. Dvs. at vannkraftprodusentene fortsatt kan holde relativt høye priser framover. Pr. i dag venter vi at prisen for mai vi komme rundt 32 øre/kWh.

Legger vi til lavere vindkraftproduksjon enn forventet de siste måneder, og fortsatt høye priser på kull og CO2, forsterker det forventningene om høyere priser enn det vi har sett de siste 3-4 år.

All engroshandel av kraft foregår i euro. Vi har i lang tid hatt ei svak krone. Det bidrar til høyere kraftpris. Når dette skrives har vi en kurs €/NOK på ca 9,70. Historisk er «normalkursen» rundt 8-8,30. Med en kraftpris på 30 € utgjør kursdifferansen i seg selv hele 5 øre/kWh.

I terminmarkedet har nordiske kraftpriser fram i tid økt mye. Eksempelvis var strøm levert i mai priset til 24 € ved utgangen av februar. I dag forventer vi at spotprisen for mai blir 10 € høyere. Med unntak av juli vil resten av året få priser over 30 øre, basert på dagens priser på kraftbørsen.

Det samme gjelder årskontrakten for 2019. Snittprisen for neste år har også passert 30 øre, begrunnet i en svakere kraftbalanse og større behov for import av kraft fra Tyskland.

Følg med på våre hjemmesider, vi legger jevnlig ut oppdaterte markedskommentarer.

Strømmarkedet kan du også lese mer om her.

Ønsker du å følge utviklingen i kraftmarkedet fortløpende? Klikk her for å se prisene på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Kilde: Krafthandel – Svorka, 03. mai 2018