Svorka

Ofte stilte spørsmål

Mange lurer nok på mye når det gjelder elsykkel. Vi har satt opp en oversikt over noe av det du kanskje lurer på.

Hva er en elsykkel?

En elsykkel fungerer så og si likt som en ordinær sykkel, men med unntak av den elektriske hjelpemotoren. Elmotoren gir deg god hjelp når du tråkker, slik at du lett og effektivt kommer deg fremover. Den store fordelen er at du ikke nødvendigvis trenger å bli svett og sliten, men at du samtidig får trening av syklingen. Du velger selv hvor hardt du ønsker å tråkke på. Dette gjør elsykkelen til det perfekte fremgangsmiddelet til f.eks. jobb, da du slipper å dusje når du kommer frem, i motsetning til vanlig sykling.

Elsykler går som en vanlig sykkel i trafikkbildet og alminnelige sykkelregler gjelder derfor for syklisten. Bruk av elsykkel krever ikke førerkort og sykkelen kan derfor brukes av hvem som helst, store som små.

Hvordan lade en elsykkel?

Elsykler leveres med en lader som kan sammenliknes med en mobiltelefonlader eller liknende. Den plugges rett inn i vanlig stikkontakt og batteriet lades direkte mens det er festet til sykkelen, men kan også tas og lades uavhengig av sykkelen.

Aldersrestriksjoner og sikkerhet

Elsykler har ingen aldersgrense eller anbefalt aldersgrense, og kan derfor brukes av alle. Det anbefales likevel at barn under tolv år ikke benytter elsykler da barn kan være mer usikre på trafikkbildet, noe som kan øke risikoen for ulykker ved økt hastighet. Det er ikke til å legge skjul på at den elektriske motoren kan bidra til høyere hastigheter på syklingen, og det er derfor opp til foreldrene å idømme hvorvidt barnet er modent for en elsykkel eller ikke. Sykkelhjelm anbefales alltid for både barn og voksne, og kan være en avgjørende trygghetsfaktor ved uhell.

Bruk av elsykkel

Dersom du nettopp har gått til innkjøp av ny elsykkel anbefaler vi at du kort tid etter at sykkelen er tatt i bruk etterstrammer skruer og muttere til utstyr som skjermer, reflekser, lys, bagasjebrett og liknende for å konstatere at dette er festet tilstrekkelig.

Bremsene på en elsykkel bør alltid testes før sykkelen tas i bruk. Husk at elsykler som oftest er tyngre enn vanlige sykler, noe som krever mer av bremsene. Det er også lurt å sjekke at elektronikken fungerer slik den skal. Bryteren på batteriboken brukes for å slå på sykkelens elsystem. Lås alltid fast batteriet når sykkelen er i bruk. Vær nøye med å slå av strømmen etter bruk.

Åpne aldri selv motoren, batterikassen eller controlleren da dette kan være både farlig og kan ha innvirkning på sykkelens reklamasjonsrett. Om du erfarer problemer med de elektriske komponentene, bør du kontakte fagfolk eller henvende deg der du kjøpte sykkelen.

Batteriets levetid

Dagens elsykler har moderne litiumbatterier som er svært holdbare og effektive. Dette er en uproblematisk og vedlikeholdsfri teknologi. Batteriets levetid avhenger av bruk og ivaretagelse av batteriet. Et normalt batteri varer ca. 4-5 år basert på vanlig bruk.

Hvordan fungerer motoren?

Når motoren er avslått fungerer elsykkelen helt som en alminnelig sykkel og pedalene fungerer tradisjonelt. Det vil si at en elsykkel kan brukes både som en normal sykkel og som en elsykkel med ekstra hjelpekraft. Så fort den elektriske delen aktiveres, vil sensoren som sitter i nærheten av sentralaksen aktiveres og motoren slås på automatisk ved at man tråkker rundt på pedalene.

Man velger selv hvor mye ekstra ”drivkraft” man ønsker å bruke. Ved treningsformål er det naturlig å skru ned drivkraften eller deaktivere motoren fullstendig, mens ved bysykling eller andre dagligdagse formål hvor trening ikke er involvert kan man øke motorens intensitet.

Her er en liten oversikt over motorens drivkraft og hvilken effekt den vil ha på syklingen:

 1. Motor aktiv fram til 5 km/h. (fortsatt god trening)
 2. Motor aktiv fram til 10 km/h. (litt ekstra hjelp)
 3. Motor aktiv fram til 15 km/h. (optimal kjøring, kun litt egeninnsats)
 4. Motor aktiv fram til 20 km/h. (motoren gjør mesteparten av jobben)
 5. Motor aktiv fram til 25 km/h. (motoren gjør all jobben)

Elsykkel om vinteren?

Elsykler kan brukes om vinteren i likhet med en normal sykkel. Av kuldemessige årsaker kan batteriet gi en redusert effekt om vinteren (ca. 15%-20% reduksjon)

Elsykler kan også trygt brukes normalt i regnvær og andre våte forhold da de elektriske komponentene er vanntette.

Vedlikehold

Moderne sykler har blitt svært driftssikre de siste årene, men krever fortsatt både stell og vedlikehold for å fungere ideelt. Vedlikehold av en elsykkel skiller seg lite ut fra en alminnelig sykkel, sett bort ifra de elektriske komponentene. Vask, smøring og polering inngår i vanlige vedlikeholdsrutiner av en elsykkel. I tillegg til de 3 førstnevnte områdene kommer batteriet, som også trenger jevnlig og korrekt behandling. Jo bedre du ivaretar batteriet, desto lengre levetid vil det ha. Med et fulladet batteri kan man normalt sykle ca. 60 – 140 km avhengig av batteriets tilstand og egeninnsats.

Sjekk før og under en sykkeltur?

 • Sjekk at dekkene har riktig lufttrykk
 • Sjekk at hjulmuttere sitter ordentlig
 • Sjekk at bremser fungerer og er riktig justerte
 • Sjekk at styre og styrefremspring sitter fast og er riktig justert
 • Det kan være lurt å spare batteriet ved å bruke muskelkraft i akselerasjoner (igangsetting fra stillestående tilstand krever mye energi)
 • Dersom batteriet ikke er ladet skikkelig vil du se en feilkode i displayet. Batteriet bør da lades umiddelbart
 • I henhold til forskriftene vil du oppleve følgende:
  – Motoren vil automatisk kuttes ved 25km/t
  – Motoren vil automatisk slås av dersom du slutter å trå
 • Dersom motoren ikke aktiveres ved bruk av pedalene, oppsøk service.

Hvor ofte bør batteriet lades?

 • Batteriet bør alltid lades når indikatoren viser 1 eller 2 lysdioder mot slutten av sykkelturen.
 • Batteriet kan trygt lades selv om det er halvtomt (hyppig lading vil forlenge batteriets levetid)
 • De 3 første ladinger bør helst være på minst 12 timer eller mer (batteriet vil nå full kapasitet etter ca. 10 fulle ladinger)
 • Det anbefales å lade batteriet umiddelbart etter en tur (det anbefales ikke å vente med lading, da dette kan medføre redusert kapasitet og levetid)
 • Batteriet bør alltid lagres fulladet (dersom elsykkelen skal lagres bør batteriet vedlikeholdlades minimum ca. hver 2. måned)
 • Optimale ladeforhold er tørt og i romtemperatur (hold batteriet unna høye temperaturer, som f.eks. direkte sollys i bilkupé)

Hvordan oppbevare sykkelen?

 • Skru alltid av det elektriske systemet
 • Parker om mulig sykkelen under tak eller innendørs under tørre forhold
 • Husk å låse elsykkelen for å unngå tyveri. Kjøp sykkellås.
 • Det anbefales å jevnlig sjekke at dekkene har korrekt lufttrykk

Service av elsykkel

 • Det anbefales å gjennomføre årlig service på elsykkelen. 

Ved ulyder fra motoren, oppsøk service umiddelbart.
Ved feilmeldinger på displayet, oppsøk service.