Svorka

Vilkår for Svorka Solkonto

Generelle vilkår for Svorka Solkonto

Vilkårene gjelder fra 01.01.2022

Svorka Solkonto

Svorka Solkonto er en spesialtilpasset tjeneste for kunder som produserer egen strøm, og som ønsker å lagre overskuddsstrømmen i et virtuelt «batteri».

Tjenesten innebærer at kunden kan lagre overskuddsstrømmen fra solcelleanlegget i Svorka Solkonto, og ta ut tilsvarende kilowatt timer senere når man vil bruke den. Fratrekket av kilowatt timer vil redusere strømregningen for den perioden det ønskes fratrekket i.

1. Generelt

Vilkårene gjelder for Svorka AS sine kunder. Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg.

2. Priser

Uttak av kilowatt timer fra Solkonto gjelder kun strømdelen av kundeforholdet. Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg. Prisen for uttak baseres på strømpris den aktuelle måned det ønskes uttak fra Solkonto. Tjenesten er kostnadsfri for kunder som har Strømavtale fra Svorka AS. Svorka AS forbeholder seg retten til å innføre en kostnad på tjenesten i fremtiden.

3. Lagring

Overskuddsproduksjon av solkraft lagres i kundens Solkonto i kilowatt timer. Overskuddsproduksjonen kan lagres i inntil 18 måneder. Etter 18 måneder vil overskuddsproduksjonen (innestående kWh i solkontoen) bli utbetalt til gjeldende månedsmiddelpris fra NordPool. Etter utbetaling av overskuddsproduksjon ved 18 mnd. starter en ny 18.mnd`s periode.

4. Avregning og regler ved uttak fra Solkonto

Kunden kan selv velge å ta ut en valgt mengde kilowatt timer fra Solkonto. Uttak gjøres ved henvendelse til Svorka AS. Uttak vil komme til fratrekk på påfølgende strømregning. Man kan kun ta ut oppspart produksjon og ikke produksjon inneværende måned. Uttak kan ikke overskride faktisk forbruk. Dersom uttak fra Solkonto er større enn faktisk forbruk vil Solkonto trekkes fra neste faktura. Prisen for uttak baseres på strømprisen den aktuelle måned det bes om uttak fra Solkonto.

5. Endring i vilkårene

Svorka AS forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår. Disse endringene vil bli varslet på Svorka AS sine nettsider, min side eller direkte varsel til kunde dersom det er valgt.

6. Maksimal størrelse på solcelleanlegg

Solcelleanlegg kan maksimum levere en effekt på 100 kW inn på strømnettet. Anlegg over 100 kW må søke NVE om konsesjon.

7. Avslutning av avtale eller kundeforhold

Dersom kunde ikke ønsker å spare strøm på Solkonto, vil utestående mengde kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura. Deretter vil kunden motta månedlig utbetaling av overskuddsstrøm som beskrevet i vilkår for Solstrøm fra Svorka AS. Kunden kan selv velge mellom løpende utbetaling og sparing på Solkonto ved å kontakte Svorka AS. Dersom kunden sier opp sin strømavtale med Svorka AS, vil utestående mengde kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura, og solkontoen vil opphøre.