Svorka

Personvern

Personvern – slik behandler vi dine personopplysninger

Svorka AS

Svorka AS  ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Eksempler på dette er navn, adresse, fødselsnummer, kontonummer og målernummer. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.  

Behandlingsansvarlig

Svorka AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Svorka AS.  
Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester etableres et kundeforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger. 

Behandlingsgrunnlaget

Dette vil typisk være hjemmel i lov og forskrift, avtale med kunde eller samtykke. Et annet alternativ kan være såkalt berettiget interesse i den behandlingsansvarliges favør. 

Behandlingsformål

Aktuelle behandlingsformål for behandling av personopplysninger i Svorka AS kan typisk være: 

• Administrere kundeforhold
• Måling, avregning og fakturering
• Kundestøtte
• Markedsføring

Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen.   

Svorka AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg, for eksempel til din netteier. Eksempler på personopplysninger som vi utveksler med din netteier kan være fødselsnummer, navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, id knyttet til ditt målepunkt/anlegg og opplysninger om forbruk. Nettselskapet innhenter og lagrer ditt personnummer fra folkeregisteret. 

Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.  

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Svorka AS har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være standard kraftleveringsavtale, samtykke eller hjemmel i lov. Når Svorka AS ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. 

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer: 

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Vi viser til standard kraftleveringsavtale §1-6 om taushetsplikt.

Innsyn og rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Svorka AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.  

Tilslutning til bransjenorm

Svorka AS er tilsluttet bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet i Energibransjen. Informasjon om bransjenormen finnes hos Energi Norge. 

Bruk av informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. Dette gjør vi for å forstå hvordan du bruker hjemmesiden, og bruker denne kunnskapen for å på sikt kunne tilby deg en bedre opplevelse når du besøker svorka.no. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies fra nettsider. Du kan selv gjøre endringer i din egen nettleser og avvise alle cookies, men dersom du velger å gjøre dette kan det være at du ikke får tilgang til deler av vårt nettsted.

Bruk av analyseverktøy

Vi benytter Google Analytics, som er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA.

Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Spørsmål om personvern?

Ta kontakt våre hyggelige kundebehandlere pr. e-post dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, ønsker å be om innsyn, retting mv.