Svorka

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet våre oftest stilte spørsmål. Finner du ikke svar på det du lurer på i listen kan du ringe oss eller sende oss en epost, så hjelper vi deg gjerne.

Valg av strømleverandør

Hva bør jeg tenke på ved valg av strømleverandør?

Noen tror at de totale strømutgiftene kan reduseres betraktelig dersom man bytter strømleverandør.
Slik er det i de fleste tilfeller ikke, da marginene til strømleverandørene (eksklusiv elsertifikat) normalt utgjør bare 1-5 øre/kWh. av de totale nett- og strømutgiftene på ca. 1 kr/kWh. 
Husk at ulike typer avtaler har ulik forutsigbarhet og ulike svingninger i pris. Velg den avtalen som du føler passer best for deg, spot, variabel eller fastpris.

Hvordan bytter jeg til Svorka som strømleverandør?

Ønsker du å bytte til Svorka hjelper vi deg selvsagt med dette. Alt vi trenger fra deg er en ny måleravlesning.
Vi varsler din nåværende strømleverandør og netteier om at du har foretatt et leverandørbytte. Ta kontakt med oss på telefon 97 91 22 22 eller pr. epost kunde@svorka.no.

Gå til bestilling

Du kan selv velge strømleverandør, men du må bestille nettleie fra ditt lokale nettselskap. Den strømmen du faktisk bruker, kjøper du hos strømleverandøren. Nettleie betaler du til det lokale nettselskapet ditt, for å få overført strøm til boligen din. Du vil derfor motta en faktura fra strømleverandøren for kjøp av strøm og en faktura fra nettselskapet for tilførsel av strøm.

Informasjon om angrerett

Ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted har kunden, i henhold til angrerettloven, rett til å gå fra avtaler om leveranse av tjenester ved å gi Svorka melding om dette innen 14 dager regnet fra angrerettskjema er mottatt av kunden.
Kunden mottar angrerettskjema sammen med bekreftelse på bestilling. Melding om bruk av angrerett bør av bevismessige hensyn være skriftlig. Ved bruk av angrerett faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort.

Dersom angreretten skal benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema til:
Svorka, Svartvassvegen 6, 6650 Surnadal

Epost: kunde@svorka.no

Dersom kunden avbestiller etter angrefristens utløp for produkter med bindingstid faktureres et bruddgebyr i tråd med våre vilkår.

Mangler du angrerettsskjema?

Du får tilsendt angrerettskjema sammen med bestillingsbekreftelsen.

Hvis du ikke finner igjen skjemaet, kan du laste ned et angrerettskjema her: angrerett

Flytte

Hva gjør jeg når jeg flytter?

Husk at du alltid kan ta med deg strømmen fra oss – uansett hvor i landet du flytter. Meld fra om flytting til nettselskapet ditt, de vil gi beskjed videre til oss. Hvis du ønsker å ha med deg strømmen fra Svorka til din nye adresse, må du sende oss målepunkt-ID og avlesning. Husk at avlesning ikke må være eldre enn 5 dager.

Gjennomfakturering

Hva er gjennomfakturering?

Gjennomfakturering betyr at Svorka som strømleverandør kan sende én felles faktura som inkluderer både strøm fra oss og nettleie fra din netteier. Du får alt på en faktura.

Hvorfor blir gjennomfakturering innført?

Myndighetene ønsker at alle strømleverandører skal ha like konkurransevilkår. 7 av 10 norske strømkunder ønsker strøm og nettleie på én faktura, og fellesfaktura er dermed et viktig konkurransefortrinn. Derfor har myndighetene åpnet for at alle strømleverandører nå skal kunne tilby dette.

Hvordan utføres gjennomfakturering rent praktisk?

Ved gjennomfakturering sender din lokale netteier, nettleiefaktura elektronisk til strømleverandøren din. Strømleverandøren sender deg deretter en felles faktura for kraft og nettleie. Du skal altså ikke gjøre opp nettleiefakturaen direkte til netteier, men betale fellesfakturaen du mottar fra strømleverandøren din.

Jeg har fått informasjon om at Svorka starter med gjennomfakturering av min nettleie. Hva gjør jeg?

Hvis du har hatt efaktura og/eller avtalegiro hos din lokale netteier, må du tegne nye avtaler med Svorka som din strømleverandør. KID for avtalegiro samt efakturareferanse vil du normalt finne på første faktura fra oss.

Hva gjør jeg med måleravlesning i forbindelse med gjennomfakturering?

De aller fleste kunder har nå AMS-målere som blir avlest automatisk. Skulle du mot formodning ikke ha det, skal målerstanden innrapporteres til din netteier som før.

Faktura

Fakturaforklaring 

Er du usikker på hvor du finner kundenummer, eFakturareferanse, betalingsfrist, KID-nummer eller andre sentrale opplysninger på din faktura? De fleste opplysningene finner du på forsiden av fakturaen din. 

Klikk her for fakturaforklaring

Når er betalingsfristen på strømregningen?

Forfall på strømregningen er normalt siste dag i måneden.

Hvor ofte får jeg faktura?

Strømmen faktureres etterskuddsvis hver måned fra og med 01.08.18

Strømavtaler

Hva er forskjellen mellom de ulike strømavtalene?

Her finner du en kort og lettfattet forklaring på hva som skiller de ulike avtalene fra hverandre. Så kan du trygt velge den avtalen som passer best til ditt forbruk og dine behov.

Forskjellen mellom ulike strømavtaler

Alle strømselskaper kjøper strøm fra den nordiske kraftbørsen, Nordpool. Det er tilbud (kraftproduksjonen) og etterspørsel (strømforbruket) som fastsetter «råvareprisene» i det nordiske kraftmarkedet. Prisen endres fra dag til dag, og påvirkes blant annet av hvor mye strøm som forbrukes. Derfor får vi ofte høyere strømpriser i perioder der folk bruker mye strøm, for eksempel når temperaturene er lave. Innkjøpsprisen kan imidlertid påvirkes av en rekke faktorer, i tillegg til temperatur, som for eksempel nedbør, sol, vind, kull, kjernekraft osv. Det er med andre ord mange forhold som spiller inn, og enten vi liker det eller ikke, er vi en del av et internasjonalt marked for strøm. Vi kan som forbrukere ikke styre hvor strømmen kommer fra, men vi kan styre hvor pengene våre går.

Det kan virke som om det er et virvar av forskjellige strømavtaler der ute, men de aller fleste kan oppsummeres i tre hovedtyper.

Spot/innkjøpspris – Svorka STRØM

Svorka STRØM er en fleksibel strømavtale der du får kjøpt strøm til innkjøpspris. Spotpris, eller innkjøpspris, betyr at du betaler den samme strømprisen som strømleverandøren kjøper inn strømmen for. I tillegg betales et avtalt påslag (som inkluderer lovpålagte elsertifikater), og en fast, lav månedspris. Det er påslaget som skiller de ulike strømleverandørene fra hverandre. Forbrukereksperter har i flere år anbefalt denne avtaletypen da den har vist seg å være billigst over tid.

Standard variabel pris – Svorka VARIABEL

Standard variabel er tradisjonelt den vanligste avtalen. Her setter strømleverandøren prisen etter utviklingen i markedet og må varsle prisendring 14 dager før den trer i kraft (vanligvis via hjemmeside). Fordelen er at prisen følger markedet mer trinnvis og at prisen dermed endrer seg langt sjeldnere enn spot.

Fastpris – Svorka FAST (pr. kWh) 

Fastpris anbefales dersom du ønsker forutsigbarhet. Det er en gjensidig bindende avtale der leverandøren binder seg til å holde lik pris hele avtaleperioden. Det er kun forbruket ditt som styrer størrelsen på strømregningen, selve prisen er konstant.

Velg alltid den avtalen som passer ditt forbruk og dine behov aller best. Skulle du være i tvil om hva du bør velge, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg mer enn gjerne. Og husk: til syvende og sist er det du selv som kan påvirke strømregningen mest, ved å være bevisst på forbruket ditt. Spør oss gjerne om strømsparetips!

Nett og nettleie

Hva er nettleie?

Nettleie betaler du til det lokale nettselskapet ditt, for å få overført strøm til boligen din. 
Nettvirksomheten er en monopoloppgave, og du kan ikke velge nettleverandør selv. Derfor er nettleien strengt regulert av offentlige myndigheter, og fastsettes ikke av nettselskapet på egenhånd.
Nettleien er inklusiv avgift til energifondet (Enova). I tillegg er alle nettselskaper pålagt å kreve inn offentlige avgifter (forbruksavgift og mva.).
Nettleien til private husholdninger består av et fastbeløp og et energiledd som er prisen pr. kWh du bruker. Lavere forbruk vil dermed føre til lavere nettleie.

Nettleieprisene finn du her 

Hvem fastsetter nettleien?

Inntektene til alle landets nettselskap er strengt regulert av myndighetene (NVE). Hvert år settes en inntektsramme som skal gjenspeile netteierens oppgaver. Vårt utstrakte nettområde krever stor drifts- og vedlikeholdskostnader som i landsgjennomsnitt viser at vi har lengre nett og flere anleggskomponenter pr. kunde.

Hva går nettleien til?

Nettleien går til å sikre en stabil og sikker strømforsyning. Den skal blant annet dekke drift av nettet, vedlikehold og investeringer, beredskap, nybygging, eltilsyn, måling og avregning, fakturering og kundehåndtering. I tillegg kommer kostnader mot sentralnettet (Statnett).