Svorka

Svorka TRIPPEL

Svorka TRIPPEL – strømforsikring med trippelgaranti

Strømforsikringen med trippelgaranti, Svorka TRIPPEL,  gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Strømforsikring med trippelgaranti koster kun kr 1,50 pr. dag, og dekker både strømforbruk og nettleie.

Svorka TRIPPEL, strømforsikring med trippelgaranti.

Ingen regning fra oss hvis du blir sykemeldt

Blir du sykemeldt dekkes dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp pr. måned er kr. 5.000,-.

Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig

Blir du arbeidsledig dekkes  dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp pr. måned er kr. 5.000,-.

Ingen egenandel hvis lynet slår ned

Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen,
men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4.000,-

Hvem velger TRIPPEL?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du en ekstra trygghet for deg og dine kjære? Med strømforsikringen TRIPPEL kan du slippe noen av bekymringene dine dersom noe uforutsett oppstår,
og heller konsentrere deg om det som er aller viktigst: Deg selv og din families ve og vel. Snakk med oss om TRIPPEL, en forsikring for din trygghet.

Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:

  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 01.05.1997, kap. 2
  • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikringen gjelder Forsikredes måler tilknyttet strømavtalen

Forsikringsvilkår

Ønsker du ikke forsikringen kan du når som helst avbestille denne ved å ta kontakt med oss.

Skademelding:

Sykemelding
Arbeidsledig
Egenandel

Du kan også levere skademelding ved å ringe Sedwick Norway AS  tlf. 64 80 80 72

Kundeservice

Har du andre spørsmål om vår trippelforsikring, Svorka TRIPPEL, ring kundeservice på tlf. 97 91 22 22 eller send en epost til kunde@svorka.no.

Bestill Svorka TRIPPEL

Ja, jeg har lest avtalevilkår, og er kjent med angrerett.

Du bestiller nå Svorka Trippel - strømforsikring med trippelgaranti.