Svorka

Strømmarkedet

Strømmarkedet

Strømmarkedet er ikke begrenset til Norge, men omfatter også Norden og Europa. Prisen i markedet bestemmes av tilbud og etterspørsel på den nordiske strømbørsen, Nord Pool.

Norge er delt inn i fem prisområder for strøm. Spotprisen for ditt prisområde finner du i kartet. Prisene hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og oppdateres daglig. Prisen for Nord-Norge oppgis inkl. mva. Prisene er eksklusiv lovpålagte elsertifikater.

* Påslaget kan variere fra kunde til kunde avhengig av markedssituasjonen.
Nettleie til ditt lokale nettselskap kommer i tillegg til kraftprisen.
Finnmark, Troms og Nordland er unntatt mva.

Du kan lese mer om kraftmarkedet på NVE sine forbrukersider.

Elsertifikat

Elsertifikater er en støtteordning for strøm produsert fra fornybare energikilder.

Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at strømleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh.

Les mer om elsertifikater på hjemmesidene til NVE.

Dagens spotpris

Hentes fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool, og oppdateres daglig. Avtalt påslag, kostnader for elsertifikater og mva kommer i tillegg. Dagens pris er gjeldende til ca kl 13.15, når kartet oppdateres med morgendagens pris.

 • Sørøst-Norge
  97,83 øre/kWh
 • Sørvest-Norge
  97,83 øre/kWh
 • Midt-Norge
  64,01 øre/kWh
 • Nord-Norge
  40,19 øre/kWh
 • Vest-Norge
  97,83 øre/kWh