Svorka

Gjennomfakturering

Gjennomfakturering betyr at vi samler strøm og nettleie på én faktura. Da slipper du å forholde deg til to ulike fakturaer.

Strøm og nettleie på én faktura

Nå har myndighetene åpnet for at Svorka som strømleverandør kan sende én felles faktura som inkluderer både strøm fra oss og nettleie fra din netteier. Dette kalles for gjennomfakturering.

Gjennomfakturering fra 2019

Svorka vil utover 2019 fase inn de ulike nettselskapene suksessivt. Imidlertid vil det være opp til nettselskapet om de ønsker å tilby denne muligheten eller ikke. Dette kan bety at noen kunder derfor dessverre ikke kan få strøm og nettleie på samme faktura. Du vil motta beskjed fra oss minst 1 mnd. før du får fellesfaktura.

For at overgangen til gjennomfakturering skal gå så smidig som mulig, er det svært viktig at du setter deg inn i denne informasjonen og forholder deg til den.

Hva er gjennomfakturering?

Ved gjennomfakturering sender nettselskapet faktura for nettleie til Svorka. Vi fakturerer deg for nettleien via én fellesfaktura for strøm og nettleie. Du vil derfor ikke motta egen nettleiefaktura fra nettselskapet. Du vil finne all nødvendig informasjon om din nettleie på fellesfakturaen.

Gjennomfakturering medfører ikke endringer i kunde- og avtaleforholdet mellom deg som kunde og nettselskapet.

Les mer om strøm og nettleie på samme faktura hos NVE.

Rapportere målerstand

Målerstand kan du rapportere enten til nettselskapet eller til Svorka Energi AS, avd. Kraft.

Hvilke nettselskaper har vi avtale med?

Nettselskaper som Svorka Energi AS, avd. Kraft har etablert gjennomfakturering med:

Det vil ta tid før en avtale med alle netteiere er på plass, men her er en oversikt over alle gjennomfaktureringsavtaler som er på plass frem til nå. Listen vil oppdateres fortløpende.

  • Svorka Energi AS, avd. Nett
  • Lede AS
  • Tensio TS (sør) 
  • Tensio TN (nord)
  • Elvia AS
  • BKK nett
  • Nettselskapet AS (Orkland, Fosen, Sodvin)
  • Norgesnett AS
  • Arva AS

Spørsmål?