Svorka

Elhub Web Plugin

Elhub

Elhub er navnet på Statnett sin datahub, en «sentral» som mottar, lagrer og videresender data fra strømmåleren din. Data om ditt strømforbruk videresendes fra Elhub og til din strømleverandør. Du trenger derfor aldri å lese av strømmåleren din. Elhub har vært i drift siden februar-2019.

Elhub er den sentrale mottakeren for måleverdier og annen kommunikasjon i det norske kraftmarkedet. Elhub sine hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering, måleverdidistribusjon, og behandling av prosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering.

Elhub Web Plugin

Elhub Web Plugin (Plugin) er den delen av Elhub hvor du som kunde får tilgang til din egen informasjon. Her finner du alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. Du som kunde gis mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til dine data i Elhub, og kan benytte webløsningen for styring av tilgang til måleverdier og kundeinformasjon. Det er kun du som kunde som kan se og endre informasjon gjennom Plugin.

 

Her finner du Elhub Web Plugin:

Logg inn Elhub Web Plugin

Informasjon for bedrifter

For å få tilgang til bedriftens målepunkt, må bruker være knyttet til bedriften gjennom rollen Energi, miljø og klima i Altinn. Daglig leder får tildelt denne rollen automatisk, og daglig leder kan tilordne rollen til en eller flere ansatte som skal ha oversikt over målepunktene.