Svorka

Varedeklarasjon

Hva er opprinnelsesgarantier?

En opprinnelsesgaranti sikrer at det blir produsert en tilsvarende mengde strøm som du forbruker fra fornybare kilder (vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi), og gir informasjon om hvor, når og hvordan denne er blitt produsert. Slike garantier øker etterspørselen etter fornybar energi og gjør det mer lønnsomt å satse på slik produksjon. Strømmen til deg er den samme, men ditt bidrag går direkte til miljøet og produsenter som lager fornybar energi.

Les mer om opprinnelsesgarantier her.

Varedeklarasjon for kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp

Varedeklarasjonen beregnet av NVE er korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier. Alle strømleverandører skal informere sine kunder om gjeldende varedeklarasjon. Varedeklarasjon beregnet av NVE gjelder for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kjøp av strøm.

Varedeklarasjonen fra NVE finner du her:

varedeklarasjon