Svorka

Service og vedlikehold

For at varmepumpen skal fungere optimalt, anbefaler vi at du får utført service annethvert år av autoriserte forhandler/montør. Har du ikke avtale om service på varmepumpen din, kan du bestille dette fra oss.
Da vil du bli kontaktet for en ny periodisk sjekk, når tiden er inne for ny service. I tillegg anbefaler vi at du utfører vedlikehold jevnlig.

Service forlenger levetiden og gir maksimal ytelse

Å gå til innkjøp av en varmepumpe er først og fremst en god investering. En varmepumpe sørger ikke bare for et godt
og komfortabelt inneklima, men også for at du får opp til fem ganger så mye varme for pengene. 
Det er derfor god økonomi og få utført jevnlige servicer på varmepumpen, slik at alt fungerer optimalt.

Det er mer sannsynlig at varmepumpen din holder lenger og fungerer optimalt dersom du selv er nøye med å vedlikeholde pumpen.  Start derfor med vedlikehold fra dag én.
Men husk at det fortsatt er viktig å jevnlig ha en varmepumpeservice for å få tatt en overhaling og sjekke at alt er som det skal.

Prisen varierer på en service er avhengig om det er en enkel eller dobbel varmepumpe, om det må etterfylles gass, byttes deler eller lignende.
Normalt ligger prisen på en service på rundt et par tusen  kroner og oppover per service. Ta kontakt med oss så vil du få oppgitt et mer konkret beløp.

Service utføres av autorisert forhandler

Service av varmepumpen din bør foretas av en autorisert montør med godkjent F-gass kurs. 
Klikk her og bestill service av din varmepumpe, og vår montør kontakter deg for avtale.

Hva bør en service inneholde:

Service på varmepumpe er omfattende, men en viktig jobb. Ved å utføre jevnlige servicer på varmepumpen, vil du forlenge dens levetid. Her er en oversikt over noe av det en autorisert fagforhandler gjør når du får utført service på varmepumpen din:

 • Visuell overflatesjekk av inne- og utedelen.
 • Ser etter skader, fester og gummidempere på utedelen.
 • Undersøker om det er vibrasjoner og ulyd på innedel, utedel og på vifter.
 • Sjekker kompressoren for vibrasjoner, ulyd og lekkasjer.
 • Ser på plasseringen av varmekabel og termostat.
 • Kontrollmåler spenning, strøm og jord.
 • Kontrollerer rør, rørtrassé og avløp.
 • Sjekker isoleringen og plastkanaler, ev. etterisolere.
 • Sjekker for lekkasje i kraner, ventiler og mutterhetter.
 • Etterstrammer kabler og kontaktpunkter.
 • Utfører lekkasjekontroll og undersøke kuldemedium.
 • Kontrollerer og rengjør luftfiltre.
 • Etterstrammer og rengjør innedelen.
 • Sjekker at fjernkontrollen fungerer, skifter batterier, undersøker feilkoder.
 • Kontrollerer sikring og jordfeilbryter.

Jevnlig vedlikehold av varmepumpen

For at varmepumpen skal oppnå lengst mulig levetid og yte maksimalt, er det viktig at man jevnlig utfører vedlikehold.

Dette er også viktig for at Toshibas produktgaranti på fem år skal gjelde.

Detaljert brukerveiledning for vedlikehold av varmepumpen finner du her.