Svorka

Standard installasjon og øvrige priser

Få hus er like, og monteringen kan variere deretter. 

Normalt vil varmepumpen bli montert innen 14 dager fra den er bestilt av kunde. Annet ønsket tidspunkt kan også avtales. Hvor raskt pumpen kan installeres, vil variere gjennom året pga leverandørens lager eller andre forhold utenfor leverandørens rådighet.
Det må påregnes lengre tid i høysesongen(senhøst/vinter). Til installasjonen har montør med seg varmepumpen og eventuelt tilbehør du har bestilt.

Dersom varmepumpen av en eller annen grunn ikke kan installeres blir du heller ikke belastet noe. Ved kjøp av varmepumpe blir du fakturert når installasjon er fullført. Du har også anledning til å endre modell om montør anbefaler dette.

Inkludert i en standard montasje:

 • Inntil 3 meter rørstrekk mellom inne- og utedel. Rørstrekket består av kobberrør. I tillegg medfølger en drensslange. Plastkanaler som legges over kobberrørene og standard veggstativ, er inkludert.
 • Installasjon i henhold til installasjonsmanual for varmepumpen.
 • Elektrisk tilkopling mellom inne- og utedel.
 • Standard veggbraketter for utedel samt vibrasjonsdempere (bakkestativ kommer i tillegg).
 • Hulltaking i trevegg.
 • Montering av innedel på innsiden av yttervegg opptil 250 cm over gulv
 • Montering av utedel inntil 150 cm over bakkenivå
 • Forsvarlig tetting av gjennomføring av vegg
 • Test og igangkjøring av varmepumpen.
 • Gjennomgang med kunde i hvordan varmepumpen skal betjenes.
 • Kjøring, inntil 50 km tur-retur.

Ikke inkludert i en standard montasje og medfører tilleggskostnader:

 • Permanent Elektrisk tilkopling til boligens strømnett, inklusive jordfeilbryter: skal utføres av elektriker.
 • Ekstra materiell ut over std montasje på 3m for enkeltpumpe og 7m for dobbelpumpe
 • Montering på innervegg i bolig med langt rørstrekk
 • Varmepumpehus eller varmepumpetak
 • Boring gjennom Leca/annen lettmur eller kjerneboring gjennom tyngre vegg, som feks. tømmervegger.
 • Medgått tid og deler utover std. montering av varmepumpen. Eks: Kondensvannpumpe (ved behov) frostvakt, drenering til nedløp, ekstra komplisert montering feks under veranda o.l.
 • Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde.

Priser på materiell ut over 3m og priser på service

 • Rørstrekk fra kr 471.- pr. meter
 • Kjøring over 50 km tur/retur inkl. medgått arbeidstid kr 32,50 pr km 
 • Timepris for ekstra arbeid ut over std. kr 996.-
 • Demontering gammel varmepumpe som er i drift, ved montering av ny på samme sted kr 700.-
 • Demontering gammel varmepumpe som ikke er i drift, der det må foretas manuell tømming av gass kr 1.100.-
 • Service enkeltpumpe kr 1.950.- + km. godtgjørelse
 • Service dobbelpumpe kr 2.500.- + km. godtgjørelse

Ekstrakostnader utover standard montering vil bli fakturert med medgåtte deler og ekstra medgått arbeidstid.

Kan jeg installere eller demontere varmepumpen selv?

Nei, det er ulovlig for privatpersoner å installere eller demontere luft-luft varmepumper selv.

F-gass sertifisering er påkrevd

Fra og med 1. september 2013 ble det innført krav om F-gass sertifisering for alle som skal montere, demontere og utføre visse typer service på varmepumper. F-gass en er samlebetegnelse for fluorforbindelser som blant annet brukes i varmepumpens kjølemedium. Hovedmålet med kravet er å redusere utslippet av F-gass som er ozon-nedbrytende. I en luft-luft varmepumpe sirkulerer kjølemediet i en lukket krets og utgjør ingen miljøtrussel dersom arbeid utføres av fagfolk med rett kompetanse og utstyr. Både bedrift og personell skal være F-gass sertifisert. Uforsiktig håndtering av kjølemedium kan også medføre personskade.

Risiko for feil når man monterer selv

For luft-luft varmepumper som er montert før kravet ble innført, er det en overvekt av feil på de varmepumper som er selvmontert. Feilene kan for eksempel skyldes at rørkretsen ikke er ordentlig tett eller at vakuumering ikke er skikkelig utført. Over tid vil dette resultere i lav eller ingen effekt og i verste fall havari. Dersom man har en varmepumpe som er selvmontert og er usikker på om den fungerer optimalt, bør man kontakte en sertifisert montør for å få rettet eventuelle feil.