Svorka

Reklamasjon

Reklamasjon

Ved eventuelle feil eller mangler ved produktet gjelder reklamasjonsrett ved forbrukerkjøp i inntil 5 år etter leveringsdato, ref. Forbrukerkjøpsloven.
Reklamasjoner stilles til Svorka som Toshiba- autorisert forhandler når produktet er kjøpt via oss.

Reklamasjonsretten gjelder ikke ved:

  • Skader som er påført produktet etter igangkjøring.
  • Problemer som skyldes feilaktig installasjon eller bruk av varmepumpen, manglende vedlikehold eller tilsyn ifølge instruksjoner i brukermanual, eller ifølge instruksjoner gitt av installatør.
  • Reparasjoner utført av usertifisert personell og/eller ved bruk av uoriginale deler.
  • Slitasje eller feil som skyldes påvirkning av salt.
  • Midlertidig driftsstans eller skade som skyldes spesielle værforhold.
  • Forringelse som skyldes normal slitasje.
  • Produkter solgt utenom offisiell salgskanal i Norge.
  • Eventuelle skader på bygningskropp, følgeskader av enhver art, samt tredjemannsinteresser.
  • Problemer som oppstår etter demontering/remontering av varmepumpen.

Reklamasjonsretten i 5 år gjelder for salg til privatpersoner.

For salg til næringskunder gjelder kjøpsloven eller egne avtaler.