Svorka

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hva inngår i en standard montasje? 

Få hus er like, og monteringen kan variere deretter. Her er en oversikt over hva standard montering inkluderer.

Inkludert i en standard montasje:

 • Inntil 3 meter rørstrekk mellom inne- og utedel. Rørstrekket består av kobberrør. I tillegg medfølger en drensslange. Plastkanaler som legges over kobberrørene er inkludert.
 • Elektrisk tilkopling mellom inne- og utedel.
 • Standars veggbraketter for utedel samt vibrasjonsdempere (bakkestativ kommer i tillegg).
 • Hulltaking i trevegg.
 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
 • Test og igangkjøring av varmepumpen.
 • Gjennomgang med kunde i hvordan varmepumpen skal betjenes.
 • Kjøring, inntil 50 km tur-retur.

Ikke inkludert i en standard montasje og medfører tilleggskostnader:

 • Elektrisk tilkopling av utedel inklusive jordfeilbryter: skal utføres av elektriker.
 • Boring gjennom Leca/annen lettmur eller kjerneboring gjennom tyngre vegg, som feks. tømmervegger.
 • Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde.

Kan jeg installere eller demontere varmepumpen selv?

Nei, det er ulovlig for privatpersoner å installere eller demontere luft-luft varmepumper selv.

F-gass sertifisering er påkrevd

Fra og med 1. september 2013 ble det innført krav om F-gass sertifisering for alle som skal montere, demontere og utføre visse typer service på varmepumper. F-gass en er samlebetegnelse for fluorforbindelser som blant annet brukes i varmepumpens kjølemedium. Hovedmålet med kravet er å redusere utslippet av F-gass som er ozon-nedbrytende. I en luft-luft varmepumpe sirkulerer kjølemediet i en lukket krets og utgjør ingen miljøtrussel dersom arbeid utføres av fagfolk med rett kompetanse og utstyr. Både bedrift og personell skal være F-gass sertifisert. Uforsiktig håndtering av kjølemedium kan også medføre personskade.

Risiko for feil når man monterer selv

For luft-luft varmepumper som er montert før kravet ble innført, er det en overvekt av feil på de varmepumper som er selvmontert. Feilene kan for eksempel skyldes at rørkretsen ikke er ordentlig tett eller at vakuumering ikke er skikkelig utført. Over tid vil dette resultere i lav eller ingen effekt og i verste fall havari. Dersom man har en varmepumpe som er selvmontert og er usikker på om den fungerer optimalt, bør man kontakte en sertifisert montør for å få rettet eventuelle feil.

Hvor skal innedelen plasseres?

For å sikre effektiv varmefordeling i boligen, bør innedelen(e) til varmepumpen plasseres i nærheten av de store oppholdssonene hvor varmebehovet er størst, og slik at varmen kan fordele seg godt. For best mulig utnyttelse bør den plasseres slik at takbjelker eller vegger ikke hindrer luftstrømmen.

I de aller fleste tilfeller blir pumpene montert høyt oppe på veggen med utblåsing på skrå nedover.

Pumpen kan monteres lavt på vegg med utblåsing langs gulvet, men da vil ofte møbler kunne hindre luftstrømmen. For å sikre optimal drift og effekt er det viktig at valg av plassering av innedel utføres fagmessig korrekt av installatør.

Les mer utfyllende om plassering av varmepumpe hos Huseiernes landsforbund her

Hvor langt kan det være mellom innedel og utedel?

Toshibas varmepumper kan plasseres med en avstand mellom ute- og innedel på inntil 15 meter.

Hvor skal utedelen plasseres?

Utedelen er laget for å stå ute, men vil fungere best når den er montert litt i le. Dette for å unngå at fokksnø skal blokkere luftinntaket. Utedelen skal ikke plasseres direkte på bakken, men heves minimum 15 cm opp. Det kan være gunstig å montere utedelen under en åpen terrasse eller på braketter festet til grunnmuren.

Tips til kalde dager

Mange boligeiere lurer på om luft-luft varmepumper virker på kalde dager og om det er noe de eventuelt bør gjøre. Her får du nyttige råd.

I følge Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er det i hovedsak dårlige luft-luft varmepumper som får problemer når det blir kuldegrader ute. Det beste rådet er å sørge for at du kjøper varmepumpe av en seriøs forhandler. Monteringen er minst like viktig fordi varmepumpen jobber hardt på kalde dager. Derfor må varmepumpen være montert opp av fagfolk slik at du får en optimal drift også disse dagene.

Luft-luft varmepumper trenger hjelp på svært kalde dager

Varmepumper fra ledende leverandører fungerer bra når det blir kaldt ute. På de kaldeste dagene derimot, vil du kunne ha behov for tilleggsvarme. Når varmepumpen ikke klarer å avgi nok varme inne og det blir for kjølig, kan man enkelt skru på noen panelovner eller fyre i peisen. Generelt kan en luft-luft varmepumper avgi varme helt ned til en utetemperatur på -15 grader, men noen modeller kan avgi varme også ved enda lavere utetemperaturer. Du kan høre med oss hva som er vanlig for din varmepumpemodell.

Ikke sett varmepumpen på «auto»

Varmepumpen har som regel en funksjon som heter «auto» og denne funksjonen bør unngås når det er kaldt ute. Ved å stille varmepumpen på «auto» samtidig som man for eksempel fyrer i stua, kan faktisk pumpens kjølefunksjon starte opp.

Luft-vann og vann-vann varmepumper justerer seg selv

For deg som har installert en vann-vann varmepumpe, for eksempel bergvarme eller sjøvarme, så spiller det liten rolle hvilken temperatur det er ute. Disse pumpene henter varme fra en plass hvor temperaturen er tilnærmet konstant året rundt. Varmepumpene har i tillegg integrerte systemer som slår inn automatisk om det trengs tilleggsvarme de kaldeste dagene, slik som også de fleste luft- vann varmepumper har.

Hvordan vedlikeholder jeg min varmepumpe?

For at varmepumpen skal oppnå lengst mulig levetid og yte maksimalt, er det viktig at man jevnlig utfører vedlikehold.

Dette er også viktig for at Toshibas produktgaranti på fem år skal gjelde.

Detaljert brukerveiledning for vedlikehold av varmepumpen finner du her.

Se flere spørsmål og svar hos Toshiba.