Svorka

Dette bør du vite

Hva bør du vurdere når du skal kjøpe varmepumpe?

Jo, du bør vektlegge

  • Totaløkonomi
  • Innspart energi over varmepumpens levetid
  • Driftssikkerhet og lang levetid
  • Komfort
  • Jevn varme
  • Effektiv luftrensing
  • Lavt lydnivå
  • Profesjonell leverandør
  • Det er mer enn innkjøpsprisen som avgjør hvor god investering varmepumpen vil være.

Varmepumpen skal levere mest mulig varme for hver kilowattime den forbruker. Her er det forskjell mellom de ulike merkene. Det er viktig at du velger en varmepumpe som leverer en størst mulig andel av ditt varmeforbruk over hele fyringssesongen.

Velg derfor en varmepumpe som også leverer mye varme når det er kaldt ute.

Det er viktig å ikke velge en for liten varmepumpe. En liten varmepumpe vil kunne ha en høy maksimal varmeeffekt, men ved lave temperaturer synker varmeeffekten drastisk, noe som kan være utfordrende i et kaldt nordisk klima.

Sammenlign derfor hva produktene yter ved lave omgivende temperaturer.

Den teknologiske utviklingen innenfor varmepumper er formidabel med stadig forbedret effektivitet.

Produktene fra Japan blir utsatt for omfattende testing og kvalitetssikring før pumpene blir eksportert.

Velg derfor en leverandør som aktivt introduserer ny effektiv teknologi.

Service, garantier og tilgang på eksperthjelp er også viktig for totaløkonomien.

Velg derfor en leverandør som er til stede når du har behov for det.

Svorka er en autorisert forhandler av Toshiba varmepumper. Det gir deg som kunde trygghet ved kjøp av varmepumpe fra oss. I tillegg er vi en solid og pålitelig leverandør som tar våre kunder på alvor.

Ta kontakt med oss hvis du vurderer kjøp av varmepumpe, så gir vi deg råd og veiledning.

Du kan også finne mange nyttige råd og tips hos varmepumpeskolen.no