Svorka

Standard installasjon

Standard installasjon

Forskriftsmessig installasjon av valgt ladestasjon som tar hensyn til personsikkerhet, anleggssikkerhet og sikkerhet for bilen.

  • 1 stk EMES EvPro Smart lader
  • 1stk sikringsautomat montert i eksisterende sikringsskap
  • Ferdig montert lader inntil 10m fra sikringsskap
  • To gjennomboringer av trevegg (ikke Klimayttervegg)
  • Kjøring i Surnadal, Rindal og Orkland og Skaun

Forutsetninger for installasjonen: Normal tilkomst, kapasitet og plass til nødvendige vern. Det er krav til overspenningsvern i alle installasjoner hvor det lades elbil. Om ikke dette er montert vil dette komme i tillegg. Kapasitet til elbillading i distribusjonsnettet for aktuell bolig, samt riktig type nett må avklares. Søknad er inkludert, hvis behov.