Svorka

Oppgradering av elektrisk anlegg

Oppgradering av elektrisk anlegg

I enkelte tilfeller vil det være behov for oppgradering av det elektriske anlegget for å tilfredsstille krav som er satt til lading, ut over det som tilbys som standard. Dette kan vi undersøke for deg, og El-Co eller Real installasjon kan gi deg en total kostnadsoversikt på forhånd hvis du ønsker det.

Lastbalanseringsmodul
Lastbalanseringsmodulen gjør at strømmen som er tilgjengelig blir delt mellom et eller flere ladepunkter, og dermed kan flere biler lade så raskt som mulig, uten å måtte betale netteier for å utvide tilgjengelig strømkapasitet tilgjengelig. Denne enheten gjør det mulig å sanntidsovervåke bygningens strømforbruk og fulldynamisk regulere tilgjengelig ladekapasitet i forhold til resterende forbruk. Dette gjør det ikke bare mulig å lade raskere, men også uten å måtte tenke på sikringer og sikkerhet. Verken kurser eller hovedsikring vil bli overbelastet, uansett når du kobler til.

Nå når ny modell for nettleie er tredd i kraft, vil man med lastbalanseringsmodul kunne unngå topper i effektforbruket. EMES EvPro Smart elbillader i kombinasjon med lastbalanseringsmodulen EvPro Home ICU er alt du trenger for å automatisk regulere ladekapasiteten i forhold til resten av forbruket og dermed kontrollere toppeffekten. Med lastbalanseringsmodul (Home ICU som den nå heter) får man også god oversikt i app over forbruk både totalforbruk i huset, lader og eventuelt solanlegg. Spør installatør om lastbalansering om dette er noe du tror du kan ha behov for.