Svorka

Ofte stilte spørsmål om solcellepaneler

Hvordan fungerer solcellepaneler?

Solcellene lager strøm av sollyset.

Solceller er laget av materialet silisium som absorberer sollyset og genererer en elektrisk ladning. Denne ladningen utnytter solcellepanelene ved å ha metalledere som fungerer som en pluss- og minuspol, akkurat som i et batteri. Mange solceller koblet sammen utgjør et solcellepanel. Solcellene er koblet sammen i serie slik at spenningen som skapes blir større.

Strømmen ledes rett inn i boligens sikringsskap og erstatter strømmer du ellers ville kjøpt fra strømnettet.

Slik får du altså fornybar energi rett i stikkontakten og samtidig bidrar til et renere miljø.

Er det nok sol i Midt-Norge til at det er lønnsomt?

JA, så absolutt!

Faktisk er solcellene mer effektive her enn i f.eks. Sør-Europa, siden solceller er mer effektive i kaldt enn varmt vær.

Kan man få støtte fra Enova til solceller?

Ja, Enova gir støtte til solceller som en bærekraftig energikilde!

  • Som privatkunden kan du få opptil 26.250 kr tilbake fra Enova, når du kjøper solcellepaneler fra Svorka.
  • Du kan få støtte både for solcellepaneler hjemme og på hytta.

Er solenergi bærekraftig?

JA!

Solens energi er en fornybar energikilde som ikke vil gå tom i overskuelig fremtid, i motsetning til olje, kull og naturgass.

Når solceller produserer elektrisitet, slipper de, som vind- og vannkraft, ikke ut noe karbondioksid.

Produksjonen av solceller er imidlertid ganske energikrevende. Til tross for dette vil den langsiktige gevinsten være enormt mye større.

Hvor mange paneler trenger jeg?

Å velge antall paneler vil variere og påvirkes av ulike forhold:

  • Hvor stor effekt ønskes
  • Hvor stor effekt tåler eksisterende nett
  • Størrelse på tak og takkonstruksjon

Kontakt oss for gratis befaring så finner vi de beste løsningene for deg.

Må man bytte hele taket?

NEI, det er på ingen måte nødvendig.

Du kan legge solcellene nå, og hvis du ønsker å gjøre noe med taket ditt på et senere tidspunkt, kan man koble solcellene av og på igjen. Unntaket er hvis du har planer om å renovere hele taket i nær fremtid – da vil vi anbefale at du legger solcellene i sammenheng med dette, siden de vil kunne erstatte nytt takdekke.

Kan man montere solcellepaneler på taket selv?

Nei – det brukes kun godkjente montører av solceller.

Det er viktig at panelene monteres av sertifiserte fagfolk. Vi har godkjente og kvalifiserte montører som sikrer en grundig befaring, levering og montering.

Hvordan funker solkonto?

Med Solkonto kan du lagre din overskuddsstrøm fra solcelleanlegget. Dette lagres på din konto i vårt system som et virtuelt «batteri».

Og du kan når som helst ta ut dine oppsparte kilowatt-timer når det måtte passe deg. Fratrekket av kilowatt-timer vil redusere strømregningen din for den perioden du ønsker fratrekket i.

Hva hvis huset skal selges?

  • Dersom du har kjøpt anlegget, selges dette sammen med huset og plusskundeavtalen videreføres.
  • Erfaringer fra andre nordiske land, viser at solceller kan øke eiendomsverdien med 4-7%. Sjekk lokalt hva eiendomsbransjen mener.
  • Dersom du leier anlegget kan avtalen videreføres med ny eier, eller dere kan kjøpe ut anlegget som en del av handelen.

Alltid oppdatert med appen

Appen gir deg full oversikt over energiproduksjonen på taket.

Når sola skinner produseres mye energi og andre dager er det litt mørkere. Med appen bestemmer du selv når du ønsker å bruke, lagre eller eventuelt selge strømmen du ikke bruker.

Garanti og vedlikehold

Et solcelleanlegg er praktisk talt vedlikeholdsfrie. Solcellepanelene har en levetid på minimum 25-30 år, og inverteren (som konverterer likestrøm til vekselstrøm) må kun byttes 1-2 ganger i løpet av disse årene.