Svorka

Ofte stilte spørsmål om solcellepaneler

Hvordan fungerer solcellepaneler?

Solcellene lager strøm av sollyset. Mange solceller koblet sammen utgjør et solcellepanel. Solcellene kobles sammen i serie, slik at spenningen som skapes blir større. Strømmen ledes så rett inn i sikringsskapet og erstatter strømmen du ellers ville kjøpt.Dette skjer ved at solcellene, som er laget av silisium, absorberer sollyset og generer en elektrisk ladning. Denne ladningen utnytter solcellepanelene ved å ha metall-ledere som fungerer som en pluss- og minuspol, akkurat som i et batteri.

Er det nok sol i Midt-Norge til at det er lønnsomt?

Ja, så absolutt! Solcelleanlegg fungerer bedre rundt 5 grader enn ved 30. I tillegg produserer det strøm selv om det er overskya vær.

Kan man få støtte fra Enova til solcelleanlegg?

Ja, solcelleanlegg er en bærekraftig energikilde, som kan gi grunnlag for økonomisk støtte fra Enova. Privatkunder kan få opptil kr 47 500 tilbake fra Enova når de kjøper solcellepanel. Du kan også få støtte til solcellepanel på hytta.

Er solenergi bærekraftig?

Ja, solenergi er en fornybar energikilde som ikke vil gå tom i overskuelig fremtid, i motsetning til olje, kull og naturgass.

Når solceller produserer elektrisitet, slipper de, som vind- og vannkraft, ikke ut noe karbondioksid.

Produksjonen av solceller er imidlertid ganske energikrevende. Til tross for dette vil den langsiktige gevinsten være enormt mye større.

Hvor mange solcellepanel trenger jeg?

Antall panel du bør ha påvirkes av flere forhold, og vil variere fra kunde til kunde.

  1. Hvor stor effekt ønsker du?
  2. Hvor stor effekt tåler det eksisterende strømnettet?
  3. Hvor stort er taket og hvordan er takkonstruksjonen?

Må jeg skifte ut taket før jeg får solcelleanlegg?

Nei, det er i utgangspunktet ikke nødvendig, Du kan trygt legge solceller nå, og skifte tak senere, men om du har planer om å skifte tak i nær framtid, vi vil anbefale at du legger solcellene i sammenheng med dette. Solceller kan nemlig også kunne erstatte nytt takdekke.

Kan jeg montere solcellepanel på taket selv?

Nei, det er viktig at panelene monteres av sertifiserte fagfolk.

Hva er solkonto og hvordan fungerer det?

Med Solkonto kan du lagre overskuddsstrøm fra solcelleanlegget ditt. Dette lagres på kontoen din i systemet vårt, som et virtuelt «batteri».

Og du kan når som helst ta ut de oppsparte kilowatt-timene dine når det måtte passe deg. Fratrekket av kilowatt-timer vil redusere strømregningen din for den perioden du ønsker fratrekket i.

Hva hvis huset skal selges?

  • Dersom du har kjøpt anlegget, selges dette sammen med huset og plusskundeavtalen videreføres.
  • Erfaringer fra andre nordiske land, viser at solceller kan øke eiendomsverdien med 4-7%. Sjekk lokalt hva eiendomsbransjen mener.
  • Dersom du leier anlegget kan avtalen videreføres med ny eier, eller dere kan kjøpe ut anlegget som en del av handelen.

Alltid oppdatert med appen

Appen gir deg full oversikt over energiproduksjonen på taket.

Når sola skinner produseres mye energi og andre dager er det litt mørkere. Med appen bestemmer du selv når du ønsker å bruke, lagre eller eventuelt selge strømmen du ikke bruker.

Hvor lang levetid har solcelleanleggene fra Svorka?

Solcellepanelene har en levetid på minimum 25-30 år, mens inverteren (den som konverterer likestrøm til vekselstrøm) må du trolig bytte 1-2 ganger i løpet av hele levetiden til anlegget. 

Er det garanti på solcellepanelene? 

Ja, det er 25 års produksjonsgaranti på selve solcellepanelene. Alle panel taper litt effekt over tid, men produsenten garanterer at panelet skal fortsatt ha 85 % av opprinnelig effekt 25 år etter montering.

Krever solcelleanlegg mye vedlikehold?

Nei, et solcelleanlegg er praktisk talt vedlikeholdsfritt, men du må regne med å måtte bytte ut inverteren 1-2 ganger i løpet av levetiden til anlegget.

Hva skjer med strømmen som blir produsert?